Astudio yn Gymraeg

Gellir astudio rhai o gynlluniau gradd Adran y Gyfraith a Throseddeg yn rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ar ein cynlluniau LLB a BA yn y Gyfraith (ac eithrio M101) gallwch astudio 80 credyd allan o 120 credyd bob blwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ar ein cynlluniau Troseddeg a’r LLB 2 flynedd gallwch astudio 40 credyd allan o 120 bob blwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae i addysg Gymraeg sawl mantais – nid yn unig y byddwch chi’n rhan o gymuned Gymraeg Prifysgol Aberystwyth, byddwch hefyd yn derbyn tiwtor personol sydd yn medru’r Gymraeg, ac yn derbyn eich addysg mewn grwpiau llai. Mae’r adran yn cynnig nifer o fodiwlau craidd a dewisol drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Mae ysgoloriaethau ar gael i’r rheini sy’n ystyried astudio cyfran o’u gradd drwy gyfrwng y Gymraeg. Am wybodaeth pellach, ewch i’n gwefan.

Ceir hefyd mwy o wybodaeth drwy wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Darpariaeth Gymraeg

Dyma restr o’r modiwlau a gynigir yn gyfangwbl neu yn rhannol yn y Gymraeg yn Adran y Gyfraith a Throseddeg.

 

MODIWL

DARLITHOEDD

SEMINARAU

ARALL

System Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol

CYMRAEG

CYMRAEG

 

Sgiliau ac  Ymchwil  Cyfreithiol

CYMRAEG

CYMRAEG

 

Cyfraith Camwedd

SAESNEG

CYMRAEG

 

Cyfraith Cytundebau

SAESNEG

CYMRAEG

 

Y Gyfraith ar Waith

SAESNEG

CYMRAEG

 

Cyfraith Droseddol

CYMRAEG

CYMRAEG

 

Cyfraith Ewrop

SAESNEG

CYMRAEG

 

Cyfraith Gyhoeddus

SAESNEG

CYMRAEG

 

Cyfraith Tir

SAESNEG

CYMRAEG

 

Ecwiti ac Ymddiridedolaethau

SAESNEG

CYMRAEG

 

Traethawd Estynedig

CYMRAEG

 

SAESNEG

Rheoli ac Atal Trosedd

CYMRAEG

 

 

Lleoliad Gwaith Cyfiawnder Troseddol

CYMRAEG

 

 

Trosedd a Chosb o Safbwynt Hanesyddol

SAESNEG

CYMRAEG

CYMRAEG

Sgiliau Ymchwil Troseddeg 1

CYMRAEG

 

CYMRAEG

Yr Heddlu Plismona a Chymdeithas

SAESNEG

CYMRAEG

 

Cyflwyniad i Droseddeg

CYMRAEG

 

 

Sgiliau Troseddeg 2

CYMRAEG

CYMRAEG

CYMRAEG

Troseddeg Feirniadol a Radical

SAESNEG

CYMRAEG

 

Troseddeg ar Waith

CYMRAEG

CYMRAEG

CYMRAEG

Traethawd Estynedig Empiraidd

CYMRAEG

 

 

Cyfraith a Pholisi Cymru

CYMRAEG

 

 

Trosedd yn y Gymru Gyfoes

CYMRAEG