Y Croeso Mawr a’r Wythnos Ymgartrefu

Croeso i flwyddyn academaidd 2021/22. Rydym wedi creu'r dudalen hon i'ch helpu i lywio'ch wythnos gyntaf gyda ni ym Mhrifysgol Aberystwyth. P'un a ydych chi'n dychwelyd i astudio gyda ni neu'n fyfyriwr newydd sy'n ymuno â'n hadran, rydyn ni'n edrych ymlaen at gwrdd â chi yn ystod y Croeso Mawr a'r Wythnos Ymgatrefu. 

Gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig Newydd
Diolch am ymweld â'r dudalen hon. Bydd y Rhaglen Wythnos Ymgartrefu (27 Medi 2021 – 1 Hydref 2021) ar gael yn fuan.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol am yr Wythnos Ymgartrefu, anfonwch e-bost cyfraith@aber.ac.uk

Gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig newydd

Adran y Gyfraith a Throseddeg 

 

Amser 

(cloc 24 awr) 

Digwyddiad 

Lleoliad 

Dydd Llun 27 Medi 

 

 

9.00

Croeso a Chynefino i Fyfyrwyr sy'n Trosglwyddo o Malaysia i'r DU (Wyneb yn wyneb a Ffrydio Byw) 

I'w gadarnhau 

Dydd Mawrth 28  

 

 

9.30 – 10.30

Croeso a Chyflwyniad i Astudio yn Adran y Gyfraith a Throseddeg (Wyneb yn wyneb a Ffrydio Byw) 

(cyfeirir at y wybodaeth am gynlluniau astudio a ddosbarthwyd eisoes) 

I'w gadarnhau 

10.30 - 11:00

Cyfleoedd i Astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn Adran y Gyfraith a Throseddeg (Wyneb yn wyneb a Ffrydio Byw) 

I'w gadarnhau 

11.00 – 17.00

Cofrestru i holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf (Gorfodol) 

 

Dydd Mercher 29 

 

 

10.00 – 15.00

Cyfarfod â'r Tiwtor Personol (MSTeams neu gyfrwng fideo ar-lein arall) 

I'w gadarnhau 

10.00 – 15.00

Cyfarfod â'r Mentor Cyd-fyfyrwyr (MSTeams neu gyfrwng fideo ar-lein arall) 

I'w gadarnhau 

Dydd Iau 30  

 

 

10:00 – 11:00 

Y Systemau Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol DARLITH (Gorfodol i holl fyfyrwyr newydd y Gyfraith a Throseddeg) (gyda 5 munud wedi'u neilltuo ar gyfer sesiwn holi ac ateb) (Wyneb yn wyneb a ffrydio byw os oes angen) 

I'w gadarnhau 

11:00 – 12:00 

Sgiliau ac Ymchwil Cyfreithiol DARLITH  

(Gorfodol i holl fyfyrwyr NEWYDD y Gyfraith) (gyda 5 munud wedi'u neilltuo ar gyfer sesiwn holi ac ateb) (Wyneb yn wyneb a ffrydio byw os oes angen) 

I'w gadarnhau 

Dydd Gwener 1 Hydref  

 

 

10:00 – 11:00 

Cyflwyniad i Droseddeg DARLITH 

(Gorfodol i holl fyfyrwyr newydd y Gyfraith a Throseddeg) (gyda 5 munud wedi'u neilltuo ar gyfer sesiwn holi ac ateb) (Wyneb yn wyneb a ffrydio byw os oes angen) 

I'w gadarnhau 

11:00 – 12:00 

Cyflwyniad i Seicoleg Droseddol DARLITH (Gorfodol i'r holl fyfyrwyr Troseddeg NEWYDD) (gyda 5 munud wedi'u neilltuo ar gyfer sesiwn holi ac ateb) (Wyneb yn wyneb a ffrydio byw os oes angen) 

I'w gadarnhau 

14.00 – 16.00

Cyfarfod â'r Tiwtor Personol (i fyfyrwyr na chawsant gwrdd â'u tiwtor personol ddydd Mercher)  

I'w gadarnhau 

14.00 – 16.00

Cyfarfod â'r Mentor Cyd-fyfyrwyr (i fyfyrwyr na chawsant gwrdd â'u mentor cyd-fyfyrwyr ddydd Mercher)  

I'w gadarnhau 

 

Bydd y dysgu'n dechrau ddydd Llun 4 Hydref 2021 

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig newydd

Adran y Gyfraith a Throseddeg

 

Amser

(cloc 24 awr)

Digwyddiad

Lleoliad

Dydd Llun 27 Medi

 

 

 

11.30 ymlaen

POB myfyriwr - Croeso a Chynefino

Bydd y staff yn cadarnhau'r lleoliad gyda’r myfyrwyr trwy ebost

Myfyrwyr LLM Y Gyfraith, Hawliau Dynol a Chyfraith Ddyngarol a Chyfraith Fasnachol Ryngwladol (Wyneb yn wyneb ac/neu Ffrydio Byw) gyda Dr Nathan Gibbs, Cydlynydd Cyrsiau Ôl-raddedig y Gyfraith

Myfyrwyr MA/MSc Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ac MSc Cyfiawnder Ieuenctid (Wyneb yn wyneb ac/neu Ffrydio Byw) gyda Dr Sam Poyser, Cydlynydd Cyrsiau Ôl-raddedig Troseddeg a Dr Bethan Poyser, Darlithydd Troseddeg

 

Dewis eich modiwlau a chofrestru ar eu cyfer - yr hyn sydd angen ichi ei wybod a'i wneud (Wyneb yn wyneb ac/neu Ffrydio Byw)

Dydd Mawrth 28

 

 

11:00 – 12:00

GORFODOL - Ymgynefino Ysgol y Graddedigion i Fyfyrwyr Ôl-raddedig trwy Gwrs

Ffrydio byw yn unig

13:00

POB Myfyriwr - Gair o groeso gan Bennaeth yr Adran, yr Athro Emyr Lewis (Wyneb yn wyneb ac/neu Ffrydio byw)

Cwrdd â thimau dysgu cyrsiau ôl-raddedig y Gyfraith a Throseddeg

I'W GADARNHAU

14:30 – 15:00

POB myfyriwr - Bydd Lloyd Roderick (Llyfrgellydd y Gyfraith a Throseddeg) yn trafod y cyfleusterau a'r adnoddau sydd ar gael ac yn cynnig gwybodaeth anhepgor i'ch cynorthwyo â'ch astudiaethau (Wyneb yn wyneb ac/neu Ffrydio byw)

I'W GADARNHAU

15:30

Myfyrwyr MA/MSc Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ac MSc Cyfiawnder Ieuenctid yn unig - cwis Troseddeg

Ffrydio byw yn unig

Dydd Mercher 29

 

 

17:00 – 18:30

Myfyrwyr MA/MSc Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ac MSc Cyfiawnder Ieuenctid yn unig - Siaradwr Gwadd – ‘An evening with the detective’ gyda sesiwn holi ac ateb i ddilyn

Ffrydio byw yn unig

Dydd Iau 30

 

 

 

10:00 ymlaen

POB myfyriwr - Cwrdd â'ch Tiwtor Personol

Bydd y staff yn cadarnhau'r lleoliad a’r amser gyda’r myfyrwyr trwy ebost

Myfyrwyr LLM Y Gyfraith, Hawliau Dynol a Chyfraith Ddyngarol a Chyfraith Fasnachol Ryngwladol (Wyneb yn wyneb ac/neu Ffrydio Byw)

Myfyrwyr MA/MSc Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ac MSc Cyfiawnder Ieuenctid (Wyneb yn wyneb ac/neu Ffrydio Byw)

 

Bydd y dysgu'n dechrau ddydd Llun 4 Hydref 2021

 

Gwybodaeth i fyfyrwyr sy'n dychwelyd

Adran Y Gyfraith a Throseddeg: Gwybodaeth i fyfyrwyr sy’n dychwelyd

Diolch am ymweld â'r dudalen hon. Bydd y Rhaglen Wythnos Ymgartrefu (27 Medi 2021 – 1 Hydref 2021) ar gael yn fuan.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol am yr Wythnos Ymgartrefu, anfonwch e-bost law@aber.ac.uk.