Sir Gâr

Dydd Llun

Clwb Clecs Llanymddyfri
bob bore Llun 11:00 - 12:00
Caffi West End
Lefel Mynediad/Sylfaen

Stori a Chân Caerfyrddin (i deuluoedd)
non pnawn Llun 13:00 - 13:45
Llyfrgell Caerfyrddin
Am ddim

Clwb Clonc Mynediad Pontyberem
bob pnawn Llun 14:00 - 15:15
Y Cwtsh, Pontyberem
Ar gyfer Dechreuwyr Mynediad 1 a 2

Clwb Clonc Sylfaen Pontyberem
bob pnawn Llun 15:15 - 16:30
Y Cwtsh, Pontyberem
Ar gyfer lefel Sylfaen+

Clwb Clonc Mynediad Llandyfaelog
bob yn ail nos Lun 19:15 - 21:00
Y Llew Coch, Llandyfaelog
Ar gyfer dechreuwyr, Mynediad 1 a 2

Clwb Clonc Canolraddd Llandyfaelog
bob nos Lun 20:00 - 21:00
Y Llew Coch, Llandyfaelog
Ar gyfer lefel Canolradd+

Dydd Mawrth

Ti a Fi Caerfyrddin
bob Mawrth a Iau 11:45 - 13:15
yr Atom Caerfyrddin
Grŵp mam a phlentyn

Clwb Clonc Trimsaran
bob dydd Mawrth 14:45 -16:15
Caffi Beca, Trimsaran
Agored i bob lefel

Dewch i ddarllen yn Llandysul
bob yn 2il dydd Mawrth 13:15 - 14:15
Y Pwerdy, Pont Tyweli, Llandysul
Lefel Sylfaen+
£1 gan gynnwys dished
01559 364820 / 01239 712934

Dydd Mercher

Caffi Croeso
bob dydd Mercher 11:00 - 13:00
Neuadd Ffarmers
Croeso i bawb

Clwb Clonc Capel Seion
pob mis ar y Mercher 1af 14:30 - 16:00
Capel Seion, Llansadwrn
Lefel Canolradd+

Clwb Clecs Caerfyrddin
Mercher olaf y mis (heblaw Rhagfyr)
12:30 - 13:30
Yr Atom, Stryd y Brenin
01239 712974 (Menter Gorllewin Sir Gâr)

Clwb Dysgwyr ar-daf
Bob yn ail Dydd Mercher | Dechrau 09/10/2019
10:00-12:00
Canolfan Hywel Dda, Hendygwyn
01239 712934 | ceris@mgsg.cymru

Dydd Iau

Ti a Fi Caerfyrddin
bob Mawrth a Iau 11:45 - 13:15
yr Atom Caerfyrddin
Grŵp mam a phlentyn

Clwb Clebran Caerfyrddin
bob dydd Iau 13:00 - 13:30
Ffreutur, Bloc 1, Parc Dewi Sant 
Croeso i bawb 

Clwb Clonc Penygroes
Bob pnawn Iau 13:00 - 14:00
Caffi'r Cwtsh, Stryd y Bont, Penygroes
Agored i bob lefel 

Clwb Sgwrs Llanpumsaint
Pob dydd Iau 13:00 - 16:00
Neuadd Goffa, Llanpumsaint
Lefel Sylfaen 2 i Canolradd 2

Paned a phapur Drefach Felindre
bob yn ail pnawn Iau 12:00 - 13:00
Amgueddfa Wlan, Drefach Felindre
Level Canolradd+

Cwrw a Chlonc!
Bob 4ydd Dydd Iau y mis
14:00-16:00
32 Stryd y Brenin, Caerfyrddin
Dewch i gael diod ac ymarfer eich Cymraeg! Croeso cynnes i bawb!

Dydd Gwener

Clwb Clecs Llandeilo
Bob yn ail dydd Gwener 10:00 - 12:00
Neuadd y Sir, Llandeilo
i Lefel Canolradd+

Grŵp Sgwrsio Llandeilo
Bob yn ail dydd Gwener 12:30 - 13:00
Neuadd y Sir, Llandeilo
Cyswllt: Jean Hughes jean12@btconnect.com

Clwb Clonc Cross Hands
bob dydd Gwener 14:45 - 16:15
Caffi Thea, Cross Hands
Agored i bob lefel

FfrinDiaith
unwaith bob tymor 05.12.16 19:00 - 21:00
Llew Coch, Llandyfaelog
Agored i bob lefel

FfrinDiaith
unwaith bob tymor 10.3.17 19:00 - 21:00
Yr Angel, Caerfyrddin
Agored i bob lefel

FfrinDiaith
unwaith bob tymor 12.5.17 19:00 - 21:00
Gwesty Llwyn Iorwg (Ivy Bush), Caerfyrddin
Agored i bob lefel

Dydd Sadwrn

Gorymdaith Gwyl Ddewi
1 Mawrth 10:00 - 12:00
Sgwâr y Dref, Caerfyrddin
Agored i bawb 
Cwrw a Chlonc!
Bob yn ail Ddydd Sadwrn
14:00-16:00
32 Stryd y Brenin, Caerfyrddin
Dewch i gael diod ac ymarfer eich Cymraeg! Croeso cynnes i bawb!