Powys

Dydd Llun

Clwb Coffi Trefaldwyn
Dydd Llun ola'r mis, 13:00 - 15:00
Canolfan Weithgareddau Trefaldwyn
£2.00 y pen
Cyswllt: Diane Norrell 01743 791774 din1@aber.ac.uk 

Grŵp Sgwrsio Glantwymyn
bob nos Lun 19:00
Y Dyfi,Glantwymyn
nia@mentermaldwyn.org

Dydd Mawrth

Sesiwn Sgwrsio Aberhonddu
Ail fore Mawrth y mis am 12:30
Capel Watton
Cyswllt: 01874 622827

Grŵp Sgwrsio Llanymynech
3ydd nos Fawrth bob mis 19:00
Tafarn The Cross Guns, Pant
Cyswllt: Sonja Lloyd sonja.lloyd@hotmail.co.uk 

Cymry Bach Y Trallwng
Llyfrgell Y Trallwng
Pob mis ar brynhawn dydd Mawrth 17/1, 14/2, 14/3
13:30 - 14:30
Amser stori, symud a chanu
post@mentermaldwyn.org

Dewch am sgwrs yn Llanidloes
Bob yn ail dydd Mawrth 12:00 - 13:.00
Caffi'r Oak, Llanidloes
Cyswllt: Steve Owens 01686 440366 steve.owens@hotmail.co.uk 

Dydd Mercher

Clwb 'C' Bro Ddyfi
Pob dydd Mercher 10:00 - 12:00
Caffi Glas Tabernacl, Machynlleth
Galwch i mewn am banad, bisged a sgwrs!
Cyswllt: Nia Llewelyn 01650511865 / 07770623962 Nia.llewelyn@googlemail.com 

Sesiwn Sgwrsio Aberhonddu
Pob dydd Mercher 12:00
Biwro Gwirfoddolwyr Aberhonddu
Church House, Lion Street
Aberhonddu
Cyswllt: 01874 625393

Cymry Bach Machynlleth
Llyfrgell Machynlleth
Pob mis ar fore dydd Mercher 18/1, 15/2, 15/3
Amser stori, symud a chanu
11:00
post@mentermaldwyn.org

Clwb Clonc Caersws
Pob yn ail nos Fercher am 19:30
Lolfa Clwb y Pentref, Caersws
Cyswllt: Delma Thomas 01686 688538 neu 07968 589630 delmac.thomas@tiscali.co.uk 

Clwb Darllen Llanwrtyd
Dysgwyr lefel uwch
dydd mercher olaf y mis 19:00 - 21:00
Yr Institiwt
Cyswllt: Anika Lloyd ail@aber.ac.uk 

Sesiwn Sgwrsio Llanandras
Pob nos Fercher 19:30
The Dukes Arms, Broad Street
Cyswllt: Tim 01547 560805 neu Sarah 01547 317519

Clwb Clonc a Chwrw Llandrindod
pob nos Fercher 19:30 - 21:00
Arfon Ales, Llandrindod

Dydd Iau

Dewch am sgwrs yn Llanrheadr-ym-Mochnant
Tarwch i mewn am sgwrs unrhyw amser rhwng 14:00 a 15:30 ar Ddydd Iau 1af bob mis
Neuadd y Pentref, Llanrheadr Y M 
Cyswllt: Rona Morris 01691 780226 ronamorris2@hotmail.co.uk 

Clwb Coffi Llangadfan
Pob bore Iau 10:00 - 12:00
Caffi Cwpan Pinc
£3.00 am baned a chacen
Cyswllt: Jenny Butler 01938 820479/Gill Jenkinson 01938 820764

Grŵp Sgwrsio Caffi Glanhafren - y Drenewydd
Pob prynhawn Iau rhwng 13:00 - 14:00 
£1.00 y pen
Swyddfa Menter Maldwyn, Y Groes, Stryd Lydan 
Cyswllt: Menter Maldwyn 01686 610010 | nia@mentermaldwyn.org

Clwb Gwawr Glyndwr - Machynlleth
3ydd nos Iau o'r mis 20:00
Merched yn unig
Cyswllt: Siân Breese: 01654 791203
sianbreese@btinternet.com 

Grŵp Sgwrsio Ystradgynlais
Pob 2il a 3ydd nos Iau y mis 20:00
Jefferys Arms, Ystradgynlais
Cyswllt: Tim Barrell

Clwb Gwawr Dyffryn Tanat
3ydd nos Iau o'r mis
Merched yn unig
Ardal Dyffryn Tanat
Cyswllt: 01691 860289

Clwb 'C' Bro Ddyfi
Yr ail nos Iau bob mis, 19:30
Clwb bowlio
Cyswllt: Nia Llewelyn 01650511865 / 07770623962 Nia.llewelyn@googlemail.com 

Clwb Eiddew Trefaldwyn
unwaith y mis ar nos Iau 18:30
Caffi Tŷ Eiddew, Trefaldwyn
Cyswllt: Julie Pearce julie.pearce5@btinternet.com 
Cyswllt: Denise (Ivy Cafe) 01686 668746

Clwb Clonc Llanwrtyd
Nos Iau 1af y mis 19:00
The Stonecroft, Llanwrtyd

Dydd Gwener

Siop Siarad - Croesoswallt
Bob bore Gwener 10:00 - 11:00
Siop Cwlwm, Marchnad Dan Do Croesoswallt
Cyswllt: Lowri Roberts 07814 033759 post@siopcwlwm.co.uk 
www.siopcwlwm.co.uk

Siop Siarad - Thalybont-ar-Wysg (ger Aberhonddu)
Paned o goffi a sgwrs 
Bob Bore Gwener 10.:0 -12:00
Hydd Gwyn (White Hart)
Cyswllt: Maureen Probert mopro@live.com 

Siop Siarad - Aberhonddu
Bob Bore Gwener 11:00 - 12:00 
Egwlys y Santes Fair
Cyswllt: Malcolm Llewelyn malcolmgartref@btinternet.com 

Cymru Bach Llanfyllin
Llyfrgell Llanfyllin
Misol ar ddydd Gwener
Dechrau am 14:00
Amser stori, symud a chanu
post@mentermaldwyn.org

Cymry Bach Y Drenewydd
Llyfrgell Y Drenewydd
Dydd Gwener 10:30
Amser stori, symud a chanu
post@mentermaldwyn.org

 

Grŵp Sgwrsio Cymraeg - Llanbrynmair
Caffi Machinations
Bob yn ail Ddydd Gwener 10:30am
Cychwyn 17 Mai

 

 

Dydd Sadwrn

 Clybiau Clonc a Choffi Maesyfed a Brycheiniog

Siop Thomas, Penybont
Bore Sadwrn cyntaf pob mis, 10:30 -12:00
Cyswllt: 07718 699826

Carad, Rhaeadr Gwy (Amgueddfa ac Oriel Rhaeadr) 
pob 2il a 4ydd Sadwrn y mis 10:15 - 12:15
£2 | Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Jill
01597 810878 | 07594 443459 | jillrwilley@gmail.com

Drover's Tearooms, Llanfair ym Muallt
pob 3ydd Sadwrn y mis 10:00 - 12:00