Dosbarth Uwch yn Cwrdd â Ben Lake AS

Ben Lake yn sgwrsio gyda dosbarth Uwch Aberteifi

Aelodau o ddosbarth lefel Uwch Aberteifi yn cwrdd â'r Aelod Seneddol, Ben Lake 

Ysgoloriaeth i ddysgwyr o Batagonia 2019

Myfyrwyr o Batagonia ar y Cwrs Haf yn 2019

Mae tair ysgoloriaeth, gwerth £2,000 yr un, wedi eu dyfarnu i ddysgwyr o Batagonia gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, i’w helpu i astudio’r Gymraeg yng Nghymru dros yr haf.

Seremoni Wobrwyo 2018

Cecilia Harman, cyd-enillydd Gwobr Cymraeg yn y Teulu 2018

Dathlu llwyddiant ein dysgwyr.

Cwrs Haf Dwys 2018 yn lwyddiant mawr

Aber yn denu pobl o amgylch y byd i ddod i ddysgu Cymraeg

Aber yn denu pobl o amgylch y byd i ddod i ddysgu Cymraeg.


Eleni tyrrodd 107 o bobl o 13 gwlad wahanol i Aberystwyth i ddysgu Cymraeg ar y Cwrs Haf Dwys 2018. Roedd chwe lefel i gyd gan gynnwys Cymraeg Proffesiynol.

Dysgwyr o Geredigion yn Enillwyr Cenedlaethol

Enillwyr Merched y Wawr 2018

Gwobrwywyd 4 o ddysgwyr o Geredigion am safon eu Cymraeg ysgrifenedig yng Ngŵyl Haf Merched y Wawr 2018.