Gŵyl Haf Merched y Wawr

13 Mehefin 2017

Ers sawl blwyddyn bellach, cynhelir cystadlaethau ysgrifennu Cymraeg gan Ferched y Wawr i ddysgwyr yng Nghymru, i ddynion a menywod fel ei gilydd.

Gŵyl newydd i ddysgwyr y Gymraeg

04 Mai 2017

Ar 22 Ebrill 2017 cynhaliwyd 'Ar Lafar' - gŵyl newydd i ddysgwyr yn y Llyfrgell Genedlaethol, gan roi'r cyfle i ddysgwyr a'u teuluoedd glywed a sgwrsio yn Gymraeg, y tu allan i'r ystafell ddosbarth. 

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu llwyddiant dysgwyr Cymraeg

13 Mehefin 2017

Sue Jones-Davies - Cymraeg yn y Teulu


Parc Bannau Brycheiniog - Cymraeg yn y Gweithle


Clwb Clonc Caersws - grwp y flwyddyn 

Cerddwyr Cylch Teifi Ionawr 2018

20 Ionawr 2018

Ar ein taith fis Ionawr buom yn ardal Llandudoch. 

Cariadon yn cwrdd mewn dosbarth dysgu Cymraeg

14 Chwefror 2018

Cariadon yn cwrdd mewn dosbarth dysgu Cymraeg

Eisteddfod y Dysgwyr 2018

02 Mai 2018

Susan Hyland, enillyd y Tlws Rhyddiaith

Dysgwyr o Geredigion yn Enillwyr Cenedlaethol

21 Mehefin 2018

Gwobrwywyd 4 o ddysgwyr o Geredigion am safon eu Cymraeg ysgrifenedig yng Ngŵyl Haf Merched y Wawr 2018.

Cwrs Haf Dwys 2018 yn lwyddiant mawr

27 Medi 2018

Aber yn denu pobl o amgylch y byd i ddod i ddysgu Cymraeg.


Eleni tyrrodd 107 o bobl o 13 gwlad wahanol i Aberystwyth i ddysgu Cymraeg ar y Cwrs Haf Dwys 2018. Roedd chwe lefel i gyd gan gynnwys Cymraeg Proffesiynol.

Seremoni Wobrwyo 2018

22 Hydref 2018

Dathlu llwyddiant ein dysgwyr.

Dosbarth Uwch yn Cwrdd â Ben Lake AS

27 Medi 2018

Aelodau o ddosbarth lefel Uwch Aberteifi yn cwrdd â'r Aelod Seneddol, Ben Lake 

Ysgoloriaeth i ddysgwyr o Batagonia 2019

05 Gorffennaf 2019

Mae tair ysgoloriaeth, gwerth £2,000 yr un, wedi eu dyfarnu i ddysgwyr o Batagonia gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, i’w helpu i astudio’r Gymraeg yng Nghymru dros yr haf.

Perchennog siop lyfrau yn hyrwyddo’r Gymraeg yn Nhrefaldwyn.

02 Awst 2019

Perchennog siop lyfrau yn hyrwyddo’r Gymraeg yn Nhrefaldwyn.

Gwobr Dysgu Cymraeg i Mohammed o Geredigion

07 Awst 2019

Mae Mohammed Karkoubi, sy’n byw yn Aberystwyth, wedi ennill gwobr Dysgu Cymraeg mewn seremoni wobrwyo a gynhaliwyd fel rhan o wythnos Ffoaduriaid Cymru.

Dysgwraig yn parhau â’i thaith i ddod yn rhugl gyda chymorth ysgoloriaeth

08 Awst 2019

Mae dysgwraig sydd yn wreiddiol o wlad Pwyl, ar ei thaith i ddod yn rhugl yn y Gymraeg yn sgil ei hymrwymiad i ddysgu’r iaith a gyda chymorth ysgoloriaeth gwerth £1,000

Philippa Gibson wedi ennill gwobr Tiwtor Dysgu Cymraeg 2019 yng ngwobrau Ysbrydoli!

26 Ionawr 2020

Philippa Gibson wedi ennill gwobr Tiwtor Dysgu Cymraeg 2019 yng ngwobrau Ysbrydoli! 

Cadair a Thlws Rhyddiaeth yr Eisteddfod Genedlaethol 2019

20 Hydref 2019

Dwy sydd wedi dysgu Cymraeg yn cipio prif wobrau llenyddol Adran y dysgwyr Eleni yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst 2019.  Enillodd Wendy Evans y Gadair, a Cathy Green y Tlws Rhyddiaeth. 

Dathlu Llwyddiant Dysgwyr Cymraeg | Seremoni Wobrwyo 2019

26 Ionawr 2020

Ar 22 Hydref 2019 yn yr Hen Goleg cynhaliwyd Seremoni Wobrwyo i ddathlu llwyddiant ein dysgwyr