Gŵyl Haf Merched y Wawr

13 Mehefin 2017Ers sawl blwyddyn bellach, cynhelir cystadlaethau ysgrifennu Cymraeg gan Ferched y Wawr i ddysgwyr yng Nghymru, i ddynion a menywod fel ei gilydd. Yng Ngŵyl Haf y Mudiad ym Machynlleth ddydd Sadwrn, 20 Mai, 2017 gwobrwywyd pedwar dysgwr o Geredigion, sy'n mynychu dosbarthiadau Cymraeg yn Llangeitho a Llanbedr Pont Steffan, a drefnir gan Gyngor Sir Ceredigion ac sy'n cael eu tiwtora gan Carol Thomas. Enillodd Jill Cropley o Fydroilyn y wobr gyntaf ar Lefel Canolradd am ysgrifennu erthygl am ei hardal leol ac enillodd Jane Unitt o Lwyn-y-groes yr ail wobr. Mae'r ddwy yn ddysgwyr yn nosbarth nos Llambed. Ar Lefel Sylfaen, cyflwynwyd y wobr gyntaf i Aidan Jones o Dregaron am gwblhau ffurflen â manylion personol a'r ail wobr i Dionne Sherwood o Langeitho. Mae'r ddau yn ddysgwyr yn nosbarth nos Llangeitho. Fe'u cyflwynwyd â thlws o lechi, tystysgrif a thocyn llyfr yr un. Llongyfarchiadau mawr i'r pedwar ohonynt!