Seremoni Wobrwyo 2018

Cecilia Harman, cyd-enillydd Gwobr Cymraeg yn y Teulu 2018

Cecilia Harman, cyd-enillydd Gwobr Cymraeg yn y Teulu 2018

22 Hydref 2018

Dathliad o gariad at ddysg oedd seremoni Gwobrau Dysgu Gydol Oes a Dysgu Cymraeg Prifysgol Aberystwyth ddydd Llun 22 Hydref 2018.

Cydnabuwyd llwyddiannau a chyrhaeddiadau myfyrwyr o bob oed ar ystod o gyrsiau dysgu gydol oes yn y seremoni flynyddol yng Nghanolfan Gynadledda Medrus y Brifysgol.

Dywedodd Dr Rhodri Llwyd Morgan, Cyfarwyddwr y Gymraeg a Chysylltiadau Allanol Prifysgol Aberystwyth: “Llongyfarchiadau mawr i bob un o’n dysgwyr gydol oes ar eu llwyddiant. Mae cychwyn ar gwrs dysgu gydol oes yn ymrwymiad personol gwych, ac un sydd angen hefyd cefnogaeth teulu a ffrindiau.

“Yn ogystal â dathlu eu cyflawniadau, mae Seremoni Wobrwyo Dysgu Gydol Oes a Dysgu Cymraeg yn gyfle i’r dysgwyr ddiolch i’w tiwtoriaid ysbrydoledig sy’n gweithio’n galed i gefnogi’r dysgwyr ac sy’n mynd y tu hwnt i’r gofyn i sicrhau eu llwyddiannau.

oedd y digwyddiad hefyd yn gyfle i ddathlu cyfraniad sefydliadau a grwpiau sydd wedi bod yn hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg.

Cyd-enillwyr Gwobr Cymraeg yn y Teulu oedd Cecilia Harman a Emily Leaf, y ddwy o Landrindod.

Mae Emily wedi bod yn dysgu Cymraeg ers tair blynedd. Ynghyd â’i phartner Robin, sydd hefyd yn dysgu Cymraeg, a’i tri phlentyn sy’n derbyn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg, fe gefnogodd y teulu Eisteddfod yr Urdd yn Llanelwedd yn gynharach eleni.

Dysgu Cymraeg ers dwy flynedd mae Cecilia Harman. Wedi symud o Lundain i Gymru bedair mlynedd nôl, mae ei meibion hi’n derbyn addysg cyfrwng Cymraeg.

Derbyniodd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru Gwobr Cymraeg yn y Gweithle.

Ym mis Mai 2016, symudodd y Comisiwn i’w swyddfeydd newydd yn y Llyfrgell Genedlaethol ac wedi hyn gwelodd gynnydd yn nifer yr ymwelwyr i’w llyfrgell a chyfleusterau ymchwil. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae saith aelod o staff y Comisiwn wedi bod yn dysgu Cymraeg, gan gynnwys y cwrs y Gymraeg yn y Gweithle.

Cyflwynwyd Gwobr Gweithiwr Cymraeg y Flwyddyn i aelod staff y Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Fe dderbyniodd David Thomas, sy’n Bennaeth ar Wasanaethau Cyhoeddus y Comisiwn docyn llyfr gwerth £30 a llyfr o’r gyfres Amdani gan gyhoeddwyr Prifysgol Aberystwyth CAA.

Gwobr olaf y seremoni oedd Gwobr Grŵp Cymraeg y Flwyddyn, ac fe’i cyflwynwyd i Grŵp Pontarfynach, sy’n cwrdd bob nos Lun yn yr Hafod, Pontarfynach.

Mae’r wobr yn cydnabod llwyddiant y grŵp i ddod â siaradwyr Cymraeg a dysgwyr ynghyd i hyrwyddo’r Gymraeg a derbyniodd y grŵp gwerth £100 o adnoddau cyfrwng Cymraeg.

Cyflwynwyd y gwobrau gan Dr Rhodri Llwyd Morgan, Cyfarwyddwr y Gymraeg a Chysylltiadau Allanol Prifysgol Aberystwyth, ynghyd â thystysgrifau i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau arholiadau CBAC Cymraeg Mynediad, Sylfaen, Canolradd ac Uwch.

I weld rhagor o luniau o'r digwyddiad, ewch i https://myalbum.com/album/TcXnX0BF4BEt