Ysbrydoliaeth 'Y Gwyll' am gwrs i ddysgwyr

18 Ionawr 2017

Yr wythnos hon mae dosbarth Cymraeg yn astudio gwers arbennig yn seiliedig ar Y Gwyll/Hinterland a gynlluniwyd gan y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dysgu Cymraeg. Mae'r wers hon, ar gyfer dysgwyr Safon Uwch, yn cyd-fynd â'r drydedd gyfres o'r ddrama dditectif deledu boblogaidd. Ei nod yw ysbrydoli dysgwyr i ddysgu geirfa newydd wrth fwynhau'r cyfres.

Mae'r dosbarth yn cael ei gynnal bob wythnos yng Ngwesty'r Hafod, Pontarfynach. Yn ôl Bryn Howell-Pryce, sy'n astudio yn y dosbarth: "Mae wedi bod yn anhygoel yn astudio'r wers hon mewn lleoliad sydd mor amlwg yn y rhaglen. Mae'n dda i ddysgu geiriau newydd mewn perthynas â'r gyfres - rydym hyd yn oed wedi ceisio ysgrifennu stori dditectif a ysbrydolwyd gan Westy'r Hafod." Gwnaeth cyd-ddisgyblion Bryn hefyd fwynhau chwarae 'Gêm y Gwyll' sy'n rhan o'r wers.

Mae dysgwyr sydd wedi cyrraedd y Lefel Uwch hwn yn rhugl yn siarad a deall Cymraeg.