Tiwtoriaid

Mae gwefan ywers.com ar gyfer tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion bellach yn fyw – gwefan yn canolbwyntio ar agweddau Asesu ar gyfer Dysgu ydi hi, sy'n cynnwys clipiau fideo o ddosbarthiadau ar hyd a lled Cymru ynghyd â chrynodeb o'r egwyddorion. Mae 'Stafell Staff' ar y wefan hefyd, ble mae modd i diwtoriaid Cymraeg i Oedolion ar draws Cymru rannu syniadau a phrofiadau. 

Sut alla i fod yn Diwtor?

Ydych chi'n rhugl yn y Gymraeg ac yn chwilio am yrfa newydd? Efallai mai eisiau gwaith rhan amser yr ydych ar ôl ymddeol? Gall gweithio â dysgwyr sy'n oedolion fod yn waith gwerthfawr sy'n gallu rhoi boddhad mawr.

Fel arfer mae cyrsiau Cymraeg i Oedolion yn cychwyn ym mis Medi. Oherwydd hyn, rydym yn bennaf chwilio am diwtoriaid newydd yn ystod yr haf, ond gallwch gysylltu â ni drwy gydol y flwyddyn. Byddwch yn derbyn hyfforddiant trylwyr - mae sesiynau hyfforddi ar gyfer tiwtoriaid newydd yn digwydd bob haf, ac hefyd drwy gydol y flwyddyn ar gyfer tiwtoriaid unigol.

Diddordeb? E-bostiwch os gwelwch yn dda. Elin Williams,Cydlynydd Hyfforddiant, Ansawdd a Chwricwlwm eiw@aber.ac.uk . Neu ffoniwch hi ar 01970 628463. 

Y Bont - Canllawiau y Tiwtor 

Y Bont - Canllawiau i Diwtoriaid (Tachwedd 2017)