Pen-blwydd yn 100 Oed

Balloons

Am gamp! Mae Dysgu Gydol Oes yn cyrraedd ei 100 oed eleni!

Yn 1919 penodwyd y Cyfarwyddwr cyntaf ar Efrydiau Allanol ym Mhrifysgol Aberystwyth a dyna pryd y daethom yn adran yn swyddogol. Ni yw'r adran Dysgu Gydol Oes hynaf ond un drwy wledydd Prydain, a'r un gyntaf a sefydlwyd yng Nghymru!

Rydym yn dathlu'r flwyddyn fawreddog hon â chyrsiau arddangos, modiwlau dwys, a modiwlau wedi'u llunio o'r newydd a hynny mewn amrywiaeth eang o bynciau ac mewn lleoliadau yn eich ardal chi.  Rwy'n siŵr y bydd rhywbeth at eich dant, a chofiwch sôn wrth eich ffrindiau!  Gallech gymryd un o'r cyrsiau dwys ac aros ar y campws am bris rhesymol iawn, neu yn y dref ger y lli. Beth am feddwl am eich cwrs fel rhyw wyliau bach?

Drwy ymuno â'n cymuned ddysgu byddwch yn gwneud ffrindiau newydd, dysgu rhywbeth i'ch ysbrydoli, cyfoethogi'ch sgiliau a gwella'ch lles. Mae'n ffaith hysbys bod dysgu rhywbeth newydd yn llesol, yn gwneud i chi deimlo'n well, ac os edrychwch ar gostau ein cyrsiau fesul awr, rydym yn cynnig gwerth gwych am arian!

Dr Rhodri Llwyd Morgan

Clwb 100

I ddathlu ein pen-blwydd yn 100 oed, rydym yn cynnig gostyngiadau arbennig i ffyddloniaid yr adran Dysgu Gydol Oes ac i fyfyrwyr newydd. Gellir hawlio'r gostyngiad hwnnw ar ben y cyfraddau gostyngedig arferol a'r gostyngiad archebu'n gynnar.

  1. Bydd y 100 myfyriwr cyntaf sydd ar gyrsiau Dysgu Gydol Oes ac sy'n annog myfyriwr newydd i ymuno â chwrs eleni yn cael £10 ychwanegol o ostyngiad!
  2. Bydd y 100 myfyriwr newydd cyntaf sy'n ymuno â ni eleni hefyd yn cael £10 gostyngiad oddi ar eu ffi!

Os ydych wedi annog myfyriwr arall i gofrestru ar gwrs, y cwbl y mae angen i chi ei wneud yw rhoi eu henw inni pan gysylltwch â ni er mwyn i chi gael eich gostyngiad. 'Myfyriwr newydd' yw rhywun sydd heb fod ar gwrs Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Aberystwyth ers 2015-16.

Yn rhan o’n dathliadau 100 oed rydym wedi trefnu pedwar diwrnod o ddigwyddiadau rhad ac am ddim yn ystod y flwyddyn. Bydd teithiau amser cinio yn yr Ysgol Gelf er mwyn i chi ddysgu mwy am ein casgliadau ardderchog yn y brifysgol. Hefyd cynhelir cyfres o ddarlithoedd rhad ac am ddim yn Aberystwyth ar amrywiaeth o bynciau diddorol. Mae croeso cynnes i bawb. Cysylltwch â’r Swyddfa Dysgu Gydol Oes os hoffech ddod i unrhyw un o’r digwyddiadau hyn.

DyddiadAmserDigwyddiad
Dydd Llun 4 Tachwedd 2019 1-2yp Ymweld ag Amgueddfa ac Oriel yr Ysgol Gelf i weld gwaith gan Turner, Rossetti ac objet d'art o Gasgliad George Po
3.30-4.30yp Dr Jacqueline Jeynes - Women of the Century: The Davies Sisters and their Contribution to Arts and Education in Wales
Dydd Llun 2 Mawrth 2020 1-2yp Ymweliad ag adran gwneud printiau’r Ysgol Gelf gyda chyfle i weld gwaith gan fyfyrwyr, staff a gwneuthurwyr printiau cyfoes a gynrychiolir yn y Casgliad
3.30-4.30yp Dr. Martin Wright - A Century of University Adult Education in Rural Wales
Dydd Llun 27 Ebrill 2020 1-2yp Ymweld ag Amgueddfa ac Oriel yr Ysgol Gelf i weld detholiad o lyfrau gwasg breifat Gregynog
3.30-4.30yp Dr. Calista Williams – The Aberystwyth University College’s Fundraising Expedition to North America 1890
Dydd Llun 1 Mehefin 2020 1-2yp Ymweld ag Amgueddfa ac Oriel yr Ysgol Gelf i weld gwaith o’r Casgliad Ffotograffiaeth
3.30-4.30yp Alison Pierse – Mosaic Heritage Walk