Diploma mewn Addysg Uwch (DAU)

Mae Diploma mewn Addysg Uwch (DAU) yn rhaglen rhan amser o gyrsiau byrion, yn dod i gyfanswm o 240 o gredydau, sy’n arwain at gymhwyster israddedig Prifysgol. Mae Diploma yn olynu cwblhau Tystysgrif Addysg Uwch, ac yn cynnwys 120 credyd ychwanegol i gyrraedd y cyfanswm o 240 credyd. Cewch rhwng 2 flynedd a 5 mlynedd i gwblhau eich TAU.

Ar hyn o bryd dim ond Diploma mewn Addysg Uwch mewn Cadwraeth ac  Ecoleg Maes yr ydym yn ei gynnig.

Sut mae cofrestru ar DHE?

Dim ond os ydych wedi cwblhau TAU mewn Ecoleg Maes y gallwch gofrestru am Ddiploma Addysg Uwch (DAU).

Cysylltwch â’r cydlynydd priodol, mi fyddant yn gallu rhoi mwy o wybodaeth i chi am y Diploma

Calista Williams caw52@aber.ac.uk

Llenwch y ffurflen gofrestru DAU