Cyrsiau am Ddim i Israddedigion ac Uwchraddedigion

Mae’r flwyddyn academaidd newydd ar fin cychwyn, ac mae adran Dysgu Gydol Oes yn cynnig llawer o gyrsiau ar-lein a fydd yn cyd-fynd â’ch gradd. Neu efallai fod pwnc sydd o ddiddordeb i chi ers erioed, neu sgil yr hoffech chi ei datblygu? Felly, beth am bori drwy ein cyrsiau dysgu ar-lein?

Mae rhestr o’r holl gyrsiau rydym yn eu rhedeg yn ystod y flwyddyn academaidd hon ar gael yma

Hydref-Rhagfyr 2020

Mewn ymateb i sefyllfa COVID-19, bydd yr holl gyrsiau Dysgu Gydol Oes yn cael eu dysgu ar-lein o fis Hydref i fis Rhagfyr 2020. Bydd y cyrsiau yn cael eu darparu drwy’r Llwyfan Dysgu Ar-lein: Blackboard. Rydym hefyd yn defnyddio Microsoft Teams neu Zoom i gyflwyno’r elfennau byw o’r cyrsiau ar-lein hyn. 

I’r tymor hwn, (Tymor 1; 2020-21) mae’r cyrsiau i gyd am ddim i’r israddedigion a’r uwchraddedigion sy’ astudio amser-llawn, ac eithrio’r cyrsiau Ieithoedd Modern canlynol: Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg a Sbaeneg.

Cewch gofrestru am ddim ar un cwrs fesul tymor.

Sut mae cofrestru ar eich cwrs ar-lein

  • Dewch o hyd i’ch cwrs
  • Nodwch deitl y cwrs
  • Ewch i Siop Ar-lein Dysgu Gydol Oes (hyd yn oed os yw’r cwrs ar gael am ddim bydd angen i chi archebu’ch cwrs drwy’r siop ar-lein er mwyn sicrhau’ch lle ar y cwrs.)
  • Yn y blwch chwilio ar ochr chwith y sgrin, dechreuwch chwilio am deitl eich cwrs a phan fydd yn ymddangos, cliciwch arno.
  • Os yw’r cwrs ar gael am ddim fe fydd yn dangos dim ffi wrth ochr y botwm Archebu Cwrs.
  • Cliciwch ar y botwm Archebu Cwrs ac fe ewch i’r sgrin derfynol lle y byddwch yn cwblhau’r broses. Dangosir y ffi fel £0.
  • Ar ôl i chi sicrhau lle ar eich cwrs drwy’r siop ar-lein, fe gewch ebost yn awtomatig gyda dolen gyswllt â’r ffurflen gofrestru, a ffurflen compact cytundeb i chi eu cwblhau a’u hanfon i learning@aber.ac.uk. Bydd y swyddfa wedyn yn cadarnhau’ch bod wedi cofrestru ac yn anfon mwy o fanylion am y cwrs atoch.