Prynu Cwrs

  • Rhowch deitl y cwrs
  • Ewch i Siop Ar-lein Dysgu Gydol Oes
  • Yn y blwch chwilio ar yr ochr chwith dechreuwch chwilio am deitl eich cwrs a phan ddaw i'r golwg isod, cliciwch arno.
  • Cliciwch ar y botwm Archebu Cwrs ac fe fyddwch yn cyrraedd y sgrin taliad lle gallwch dalu'n ddiogel.
  • Os dymunwch archebu am fwy nag un cwrs, cliciwch ar blwch chwilio unwaith eto a theipio'r teitl. Gallwch ychwanegu mwy nag un cwrs i'ch basged cyn talu.
  • Wedyn fe wnaiff y swyddfa gadarnhau eich cofrestriad a'ch taliad ac anfon manylion pellach atoch am y cwrs.
5 credyd £50
10 credyd £100
20 credyd £200

Sut ydw i'n cychwyn fy nghyfrif myfyriwr PA?

 

Staff ac israddedigion neu uwchraddedigion amser llawn PA

Os ydych yn aelod o staff y Brifysgol neu'n fyfyriwr israddedig neu uwchraddedig amser llawn, mae ein cyrsiau ar gael am ddim. Ar eich cyfer chi, i fydd ffi wedi'i nodi nesaf at y botwm Archebu Cwrs i staff a myfyrwyr. Os ydych yn aelod o staff neu'n fyfyriwr amser llawn, mae dal angen ichi archebu eich cwrs trwy'r siop ar-lein er mwyn sicrhau lle. Nodir eich ffi yn £0.

Polisi Canslo ac Ad-dalu

Cynllun Hepgor Ffioedd

Myfyrwyr Sy’n 16 Neu’n Iau – Polisi Dysgu Gydol Oes