Sut i Gofrestru ar Gwrs

Mae sawl dewis wrth gofrestru ar gyfer cwrs. Cliciwch ar un o’r opsiynau i ddarganfod mwy am y dewis ac sut i gofrestru.

Ceisiwch gofrestru cyn gynted ag y bo modd ar gyfer cwrs/cyrsiau o’ch dewis chi oherwydd mae’r dosbarthiadau yn gallu llenwi’n gyflym. Ceir gostyngiad ar gyfer taliadau cynnar. Os oes angen cymorth arnoch i gofrestru galwch ni ar 01970 621580 neu e-bostiwch dysgu@aber.ac.uk