Tystysgrif Addysg Uwch (TAU)

Mae Tystysgrif Addysg Uwch yn rhaglen rhan amser o gyrsiau byrion, sy’n dod i gyfanswm o 120 o gredydau, ac yn arwain at gymhwyster israddedig Prifysgol. Cewch rhwng 2 flynedd a 5 mlynedd i gwblhau eich TAU, felly mae digonedd o amser i chi weithio eich ffordd drwy’r cyrsiau priodol ar gyfer eich maes astudio chi.

Cofrestru ar gyfer TAU

Cam 1- Dewis eich Tystysgrif

 • Dewiswch dystysgrif yr hoffech chi ei astudio o’r dewisiadau canlynol:

  • Celf a Dylunio
  • Astudiaethau Ysgrifennu Creadigol
  • Ecoleg Maes
  • Astudiaethau Hel Achau
  • Ieithoedd Modern

Cam 2- Cysylltu â Chydlynydd y Pwnc

 • Cysylltwch â’r cydlynydd priodol mi fyddant yn gallu rhoi mwy o wybodaeth i chi am eich dewis o dystysgrif:

Cam 3- Llenwch y Ffurflen

 • Lawr lwythwch y ffurflen: Ffurflen Gofrestru Cynllun Astudio

 • Os nad yw’n bosib i chi lawr lwytho’r ffurflen gallwch wneud cais am ffurflen drwy e-bostio dysgu@aber.ac.uk, neu ein ffonio ni ar 01970 621580. Gallwch hefyd alw i mewn i’n swyddfa yn y Brifysgol neu ar y diwrnod cofrestru (Dydd Sadwrn 20fed o Fedi 10yb-1yp, Yr Hen Goleg).

 • Llenwch eich manylion ar y ffurflen, a ticiwch y cwrs priodol rydych eisiau ei astudio ar gyfer eich TAU. Argraffwch a llofnodwch y ffurflen.

Cam 4- Gyrru’r ffurflen atom ni

 • Postiwch y ffurflen a’r siec atom i’r cyfeiriad canlynol:
  Dysgu Gydol Oes
  Adeilad Elystan Morgan 
  Campws Llanbadarn
  Aberystwyth, Ceredigion
  SY23 3AS
 • Dewch â’ch ffurflen i’r Swyddfa Dysgu Gydol Oes yn adeilad Elystan Morgan, Campws Llanabadarn, SY23 3AS

Cam 5 - Dewis eich Cyrsiau