Cyrsiau Annibynnol

Does dim rhaid i chi weithio tuag at unrhyw gymhwyster, gallwch ddilyn unrhyw un o’n cyrsiau yn unigol. Mae gennym ddewis eang  o gyrsiau mewn amrywiaeth o bynciau, fel y gallwch osod her i chi eich hun, gloywi eich sgiliau neu chael hwyl yn gwneud rhywbeth rydych yn ei fwynhau mewn grŵp o bobl o’r un meddylfryd. Gallwch gofrestru ar un cwrs, neu sawl un, ond gwnewch yn siŵr nad ydynt yn cael eu cynnal ar yr un pryd!

Cofrestru ar gyfer Cyrsiau Annibynnol

Cam 1- Dewis eich cwrs

 • Defnyddiwch y porwr cyrsiau neu’r  Llyfryn Dysgu Gydol Oes i ganfod eich cwrs/ cyrsiau.

 • Nodwch gyfeirnod y cwrs, teitl y cwrs, dyddiad cychwyn a’r pris.

Cam 2- Edrychwch i weld a ydych yn gymwys am unrhyw ostyngiadau neu Cynllun Eithrio Ffioedd CCAUC

 • Darllenwch yr wybodaeth am Gynllun Anwybyddu Ffioedd CCAUC i weld a ydych yn gymwys ar ei gyfer.

 • Gwiriwch y dyddiadau i weld a yw Gostyngiad Taliadau Cynnar ar gael i chi.

 • Os ydych yn meddwl efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer ffioedd consesiwn (e.e. os ydych yn derbyn budd-daliadau penodol, neu bensiwn y wladwriaeth yn unig, neu os ydych yn fyfyriwr amser llawn), rhowch alwad i ni ar 01970 621598/580 i weld faint fydd y ffioedd ar eich cyfer chi.

Cam 3- Llenwi’r Ffurflen

 • Lawr lwythwch y ffurflen yma: Ffurflen Gofrestru

 • Os nad yw’n bosib i chi lawr lwytho’r ffurflen gallwch wneud cais am ffurflen drwy e-bostio dysgu@aber.ac.uk, neu ein ffonio ni ar 01970 621580. Gallwch hefyd alw i mewn i’n swyddfa yn y Brifysgol.

 • Rhowch eich manylion, a manylion y cwrs/ cyrsiau yr hoffwch ei/eu dilyn ar y ffurflen.

 • Os ydych yn gymwys am unrhyw ostyngiadau neu gynllun eithrio ffioedd, addaswch y gost fel bo’n briodol ar y ffurflen.

 • Argraffwch a llofnodwch y ffurflen.

Cam 4- Taliad

 • Ysgrifennwch siec (yn daladwy i Prifysgol Aberystwyth) am gyfanswm cost eich cwrs/ cyrsiau.

 • NEU gallwch dalu gydag arian parod neu gerdyn credyd/ debyd os ydych am gofrestru yn bersonol.

 • NEU gallwch dalu gyda cerdyn credyd/debyd dros y ffôn.

 • NEU gallwch dalu drwy ddefnyddio Tocyn Rhodd*.

Cam 5- Gyrru’r ffurflen atom ni

 • Postiwch y ffurflen a’r siec atom i’r cyfeiriad canlynol:
  Dysgu Gydol Oes
  Adeilad Elystan Morgan
  Campws Llanbadarn
  Prifysgol Aberystwyth
  Aberystwyth, Ceredigion
  SY23 3AS
 • Dewch â’ch ffurflen a’ch taliad (siec, arian parod, cerdyn credyd/debyd) i’r Swyddfa Dysgu Gydol Oes yn adeilad Elystan Morgan, Campws Llanbadarn, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AS    

*Tocyn Rhodd

Nid yw hi bob amser yn rhwydd dod o hyd i rywbeth gwahanol ac ystyrlon fel anrheg, felly beth am helpu rhywun i wireddu uchelgais i ddysgu sgil newydd neu i ddilyn hobi? Mae gan yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes bellach docynnau anrheg y gallwch eu prynu ar gyfer eich teulu a’ch ffrindiau i’w defnyddio ar gyfer ffi cwrs Dysgu Gydol Oes. Gellir prynu y Tocynnau Anrheg o’r dderbynfa yn Adeilad Elystan Morgan, Campws Llanbadarn, SY23 3AS