Myfyrwyr Presennol y Brifysgol

Mae dewis o fodiwlau Dysgu Gydol Oes ar gael am ddim i holl fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig Prifysgol Aberystwyth o Hydref 2014 ymlaen. Gall y cyrsiau Dysgu Gydol Oes yma wella eich cyflogadwyedd ond ni allant gyfri dim tuag at eich gradd.

Sylwer: Os nad ydych yn mynychu’r cwrs Dysgu Gydol Oes a chithau wedi cofrestru ar ei gyfer neu os na fyddwch yn cwblhau’r aseiniadau, cewch anfoneb gan yr adran i dalu pris llawn y cwrs.

Cofrestru fel Myfyriwr y Brifysgol

Cam 1- Dewis eich cwrs

  • Defnyddiwch y Llawlyfr Dysgu Gydol Oes ar gyfer Myfyrwyr i ganfod eich cwrs/ cyrsiau.

  • Nodwch gyfeirnod y cwrs, teitl y cwrs a’r dyddiad cychwyn (gwiriwch nad yw’r cwrs yn gwrthdaro â’ch amserlen prifysgol).

Cam 2- Llenwch y Ffurflen

Cam 3- Gyrru’r ffurflen atom ni

  • Dewch â’ch ffurflen i’r Swyddfa Dysgu Gydol Oes yn Adeilad Elystan Morgan, Campws Llanbadarn, SY23 3AS

  • Llofnodwch y ffurflen(ni ) Cytundeb yng ngwydd aelod o staff y Swyddfa Dysgu Gydol Oes fel y gallant fod yn dyst i’ch llofnod.