Gŵyl Dysgu Agored

People socialising

Dydd Mercher, 25 Medi 2019

3 y prynhawn - 7 yr hwyr

Adeilad Elystan Morgan, Campws Llanbadarn SY23 3AS

Dewch draw i ymuno â ni ar ddechrau'r tymor newydd a threulio'r prynhawn yn rhoi cynnig ar rai o'n sesiynau rhagflas ar amrywiaeth eang o bynciau. Gallwch roi cynnig ar rywbeth newydd, cwrdd â rhai o'n tiwtoriaid gwych a dewis pa gyrsiau yr hoffech gofrestru arnynt dros y flwyddyn nesaf.