Datblygu Staff: Cyflwyniad

Yn yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes (YADGO) rydym ni’n ymrwymo i gefnogi ein haelodau o staff mewn cydweithrediad â’r Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd (GDSYA) a’r Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) . Rydym ni am i bob aelod o staff berfformio hyd eithaf ei allu, a chael y cymorth gorau sydd ar gael.

Yn ogystal â GDSYA a’r Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) mae YADGO yn cynllunio ac yn cyflenwi datblygiad addysgol a phroffesiynol ei staff. Mae YADGO yn darparu rhaglen flynyddol o sesiynau, digwyddiadau a gweithdai datblygiad proffesiynol parhaus.

Nod y dudalen hon yw gosod popeth sy’n ymwneud â datblygiad Staff gyda’i gilydd yn rhwydd. Bydd hyn y fuddiol i bob un ohonom ni a gallwn weld beth sydd ar gael.

Ein nod yw:

  • cefnogi anghenion holl aelodau staff ein Hysgol. Os na allwn ni ddarparu’r hyfforddiant, fe geisiwn eich gosod ar y trywydd iawn.
  • eich hysbysu chi am y cyrsiau sydd ar gael ym Mhrifysgol Aberystwyth neu yn ein sefydliadau partner.

Rydym ni’n dymuno:

  • gwrando ar eich anghenion a’u hystyried
  • defnyddio’r arbenigedd sydd gennym yn YADGO. Yn sicr hoffem weld cydweithio rhwng yr holl adrannau: Cymraeg i Oedolion, TAR, TUAAU, CAA a Dysgu Gydol Oes.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am Ddatblygu Staff, cysylltwch â:

Antonio Barriga Rubio, aob@aber.ac.uk, 01970 622093

Rhagor o wybodaeth

Nodwch unrhyw awgrymiadau a allai fod gennych chi am gyrsiau neu weithdai yn ein hysgol:

(Mae’r eitemau â * yn ofynnol)

Bydd y Brifysgol yn prosesu’r data personol a gasglwyd drwy’r ffurflen hon ar sail eich caniatâd (Erthygl 6(1)(a) GDPR). Bydd eich data personol yn cael ei basio i’r adran yn y Brifysgol sydd fwyaf addas i ymdrin â’ch cyfathrebiad. Efallai y byddant yn cysylltu â chi mewn ymateb i hyn, ond gallwch optio allan o dderbyn rhagor o negeseuon ar unrhyw adeg.