Cronfa Datblygu Staff

Mae’r Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes yn gweinyddu cronfa fach benodol i ddarparu cymorth ariannol i alluogi aelodau o staff craidd YADGO i fanteisio ar hyfforddiant neu ddatblygiad cymeradwy a ddarperir yn allanol. Staff craidd yw’r canlynol:

Aelodau o staff â chontract cyflogaeth sydd o leiaf 18 awr yr wythnos ac am gyfnod sydd o leiaf chwe mis. Fel arfer bydd disgwyl i staff ar gontractau cyfnod penodol gwblhau’r hyfforddiant neu ddatblygiad o fewn eu cyfnod o gyflogaeth yn y Brifysgol.

Am ragor o fanylion a’r ffurflen gais, dilynwch y ddolen hon: