Cyrsiau am Ddim i Staff y Brifysgol

Bydd staff y Brifysgol yn gallu astudio cwrs Dysgu Gydol Oes yn rhad ac am ddim.

Mae Dysgu Gydol Oes yn cynnig amrywiaeth helaeth o gyrsiau, o sgiliau cwnsela i ysgrifennu creadigol, o farchnata ar y cyfryngau cymdeithasol i Sbaeneg, o Arabeg i baentio haniaethol; mae yma rywbeth i bawb! Mae ein cyrsiau yn cynnig cyfle i staff feithrin sgiliau sy'n berthnasol i'w gwaith, yn ogystal â chasglu credydau Addysg Uwch, gan fod ein modiwlau i gyd wedi'u hachredu gan y brifysgol. Gall staff y Brifysgol weithio tuag at Dystysgrif Addysg Uwch mewn Celf a Dylunio, Ieithoedd Modern, Hel Achau, Ecoleg neu Ysgrifennu Creadigol. 

Os ydych yn cofrestru ar gwrs a gynhelir yn ystod eich oriau gwaith, bydd angen i'r cwrs hwnnw fod yn gysylltiedig â'r gwaith a bydd angen cael cymeradwyaeth eich Rheolwr Llinell. Mae'n ofynnol i chi gofrestru ar y cwrs o'ch dewis fel aelod o staff PA trwy'r siop ar-lein a llenwi ffurflen gofrestru ar-lein.

Ond os ydych yn cofrestru ar gwrs a gynhelir y tu allan i'ch oriau gwaith, y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw cofrestru ar-lein fel aelod o staff.  Bydd angen i chi gytuno i gyflwyno'r holl asesiadau sydd eu hangen i'r modiwl erbyn y dyddiadau cau a roddwyd.

Ar gyfer modiwl Dysgu Gydol Oes 10-credyd, mae ymrwymiad yr astudiaeth yn cyfateb i oddeutu 100 awr. Rydym yn argymell eich bod, yn eich tymor cyntaf gyda ni, yn dechrau gydag 1 modiwl er mwyn i chi ddod i arfer â'r math hwn o ddysgu a'r ymrwymiad amser.

Felly, beth am bori drwy ein cyrsiau dysgu ar-lein? Oes rhyw bwnc rydych wastad wedi meddwl dysgu mwy amdano? Neu sgil rydych yn awyddus i'w datblygu? 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y fenter Cyrsiau am Ddim i Staff y Brifysgol neu am unrhyw gwrs, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy'r ebost: dysgu@aber.ac.uk .