Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni drwy ddefnyddio unrhyw rai o’r dolenni cyswllt yn ardal yr aelodau, a hefyd trwy ysgrifennu at gadeirydd y Pwyllgor aob@aber.ac.uk , neu drwy gyflwyno’ch sylwadau isod.

(Mae’r eitemau â * yn ofynnol)

Bydd y Brifysgol yn prosesu’r data personol a gasglwyd drwy’r ffurflen hon ar sail eich caniatâd (Erthygl 6(1)(a) GDPR). Bydd eich data personol yn cael ei basio i’r adran yn y Brifysgol sydd fwyaf addas i ymdrin â’ch cyfathrebiad. Efallai y byddant yn cysylltu â chi mewn ymateb i hyn, ond gallwch optio allan o dderbyn rhagor o negeseuon ar unrhyw adeg.