Aelodaeth y Pwyllgor Staff-Myfyrwyr

I fod yn aelod fyfyriwr o Bwyllgor Staff-Myfyrwyr yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes (yn yr adran Dysgu Gydol Oes) rhaid i’r ymgeisydd fodloni’r gofynion canlynol:

  1. Bod wedi cofrestru ar unrhyw un o’r Cynlluniau a gynigir yn adran Dysgu Gydol Oes YADGO (yn y flwyddyn academaidd gyfredol)
  2. Bod yn gynrychiolydd unrhyw feysydd pwnc sy’n cael eu rhedeg yn YADGO (adran Dysgu Gydol Oes).
  3. Os caiff unrhyw faes pwnc ei dynnu’n ôl am fwy na blwyddyn, bydd yr aelodau o’r maes pwnc hwnnw yn ymddiswyddo.
  4. Os y bydd meysydd pwnc newydd yn cael eu creu yn YADGO (adran Dysgu Gydol Oes) bydd aelod o’r maes/meysydd pwnc hwnnw/hynny yn cael ei ethol.
  5. Dylai aelodau o’r Pwyllgor Staff-Myfyrwyr wasanaethu ar y Pwyllgor am uchafswm o 3 blynedd, i sicrhau gweithdrefn gyfnodol.
  6. Dylid awgrymu aelodau newydd i’r Pwyllgor, neu yn niffyg hynny i Gadeirydd y Pwyllgor, i gael eu derbyn fel aelod o’r Pwyllgor.
  7. Dylai fod yna 2 aelod ar gyfer pob disgyblaeth.