Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn

Ychydig iawn o amser fydd ei angen arnoch i gwblhau hwn. Enwebwch fyfyriwr neu fyfyrwyr ar gyfer Gwobr Myfyriwr Dysgu Gydol Oes y Flwyddyn 2019-2020. Dim ond myfyrwyr a staff Dysgu Gydol Oes sy’n medru gwneud enwebiad.

Ydy un o’ch myfyrwyr yn ysbrydoliaeth i weddill y dosbarth? Dyma gyfle gwych i’w enwebu e neu hi am Wobr Myfyriwr y Flwyddyn. Cwblhewch y ffurflen gan ychwanegu enghreifftiau er mwyn cryfhau cais eich enwebiad.

Dyddiad cau am enwebiadau 2019-2020 yw 31ain Awst 2020.

Cyflwynir y wobr i’r enillwyr yn Seremoni Wobrwyo Dysgu Gydol Oes yn Hydref 2020.