Pwyllgor Ymgynghorol Staff /Myfyrwyr

Y Pwyllgor Staff-Myfyrwyr

Mae Pwyllgor Staff-Myfyrwyr yr adran Dysgu Gydol Oes yn rhan hanfodol o’r Ysgol ac mae’n ddull ffurfiol ar gyfer cyfathrebu rhwng y myfyrwyr a’r Ysgol. Ar y Pwyllgor hwn cynrychiolir myfyrwyr y gwahanol ddisgyblaethau: Y Gwyddorau Cymdeithasol, Gwyddoniaeth, Ieithoedd Modern y Dyniaethau a Chelfyddyd.

Mae Pwyllgor Staff-Myfyrwyr Dysgu Gydol Oes yn fforwm pwysig i drafod unrhyw faterion a phryderon sy’n codi. Er nad oes gan y Pwyllgor rymoedd ffurfiol i lunio polisïau, caiff ei swyddogaeth ymgynghorol ei chymryd o ddifrif gan yr Ysgol ac anogir yr holl fyfyrwyr i gymryd rhan. Yn ogystal, mae gan y Pwyllgor swyddogaeth gymdeithasol a gall gymryd yr awenau wrth gynnig a threfnu digwyddiadau cymdeithasol.

Pwrpas y Pwyllgor yw trafod cynnwys a threfniadaeth rhaglenni academaidd, trefnu rhaglenni, trefniadau’r Ysgol, materion yn ymwneud â’r Amserlen, adnoddau, cyfathrebu a digwyddiadau cymdeithasol. Mae hefyd yn ystyried materion a godir gan fyfyrwyr yn yr Ysgol ynglŷn â’r holl agweddau ar brofiad myfyrwyr.

Os oes gennych chi farn i’w lleisio, a chithau eisiau i bobl wrando arnoch, cysylltwch ag un o gynrychiolwyr y myfyrwyr.

Peidiwch â phoeni os yw’r mater yn ymddangos yn ddibwys, neu os yw’n dda (neu’n ddrwg); mae siarad â chynrychiolydd y myfyrwyr yn ffordd o leisio’ch barn, ac yn ddull mwy personol o adrodd yn ôl na’r ‘ffurflen binc’ yr ydych yn ei llenwi ar ddiwedd pob cwrs.

Aelodau

Myfyrwyr

Glenda Davies

Celf gendadavies111@gmail.com

Hillary Jones

Celf hilandhow@tiscali.co.uk

Danny Clues

Dyniaethau dannyclues@btopenworld.com

Moya Neale 

Ieithoedd

moyaneale@gmail.com

Jennie Roberts

Ieithoedd

jennie_roberts@hotmail.co.uk

 

 

Staff

Alison Pierse    

Cydlynydd, Celfyddyd a Dylunio

chp@aber.ac.uk

Bethany Freeman

Ysgrifenyddes, Dysgu Gydol Oes/PSM

learning@aber.ac.uk

Liz Jones

Cydlynydd, Dyniaethau  lzj@aber.ac.uk

Paula Hughes 

Cydlynydd Gwyddoniaeth

pah15@aber.ac.uk

Antonio Barriga Rubio

Cadeirydd

aob@aber.ac.uk

Mae Cynrychiolwyr y Myfyrwyr yn gwneud pob ymdrech i gasglu adborth eu cyd-fyfyrwyr. Dyma rai cyfeiriadau i hwyluso’r broses gyfathrebu:

 

Cyfeiriad Post:

Pwyllgor Staff-Myfyrwyr:
Dysgu Gydol Oes YADGO,
P5,
Campws Penglais,
Aberystwyth,
Ceredigion, SY23 3UX

E-bost:

learning@aber.ac.uk

CYSYLLTWCH Â NI!! – MYNEGWCH EICH BARN!