Gwobrau Blynyddol i Fyfyrwyr a Thiwtoriaid

Dyma’ch cyfle i wobrwyo rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu. Dewisir yr enillwyr gan banel o feirniaid annibynnol, a chanddyn nhw fydd y penderfyniad terfynol.

Bydd gwybodaeth yn amlinellu cyflawniadau’r enillwyr yn cael ei chyhoeddi a’i defnyddio i farchnata a rhoi cyhoeddusrwydd i’r Ysgol.

Y dyddiad cau i dderbyn enwebiadau fydd y o 31 Awst

Ffurflenni Enwebu

Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn

Gwobr Tiwtor y Flwyddyn

Sylwer: nid oes rhaid i’r unigolyn fodloni pob un o’r meini prawf.