Gwobrau Blynyddol i Fyfyrwyr a Thiwtoriaid

Dyma’ch cyfle i wobrwyo rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu. Dewisir yr enillwyr gan banel o feirniaid annibynnol, a chanddyn nhw fydd y penderfyniad terfynol. Bydd yr enillwyr yn cael eu gwahodd i ddod i seremoni wobrwyo flynyddol yn yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes.  

Bydd gwybodaeth yn amlinellu cyflawniadau’r enillwyr yn cael ei chyhoeddi a’i defnyddio i farchnata a rhoi cyhoeddusrwydd i’r Ysgol.

Y dyddiad cau i dderbyn enwebiadau fydd y o 31 Awst

Enwebiadau

Sylwer: nid oes rhaid i’r unigolyn fodloni pob un o’r meini prawf, ond fe ddylent fod yn ymwybodol eu bod yn cael eu henwebu a bod yn fodlon, os ydynt yn llwyddiannus, i’w gwobr a’u profiad dysgu gael eu defnyddio at ddibenion marchnata a chyhoeddusrwydd yr Ysgol.