Canolfan Llanbadarn

Mae Canolfan Llanbadarn wedi'i leoli mewn ardal hardd gyda digon o fannau gwyrdd a llefydd parcio. Mae adeiladau'r Athrofa yn hawdd i’w cyrraedd o Gampws Penglais. Y tu mewn, mae'r adeiladau wedi cael eu had-drefnu ac adnewyddu. Mae yna offer a chyfleusterau addysgu a TG ardderchog i gwrdd ag eich anghenion dysgu.

Rydym wedi buddsoddi mwy na £4.5 m yn ystod yr haf yn ein canolfan yn Llanbadarn Fawr er mwyn creu amgylchedd busnes a phroffesiynol newydd gyfer ein Ysgol Fusnes, Ysgol y Gwfraith a'r iMLA. Rydym wedi ailwampio’r darlithfeydd, creu lleoedd arloesol ar gyfer dysgu, a mannau cymdeithasu a mannau cymorth academaidd.

Ysgol FusnesiMLA - Adeilad Rheidol

 • 4500 m2
 • 9 ystafell ddarlithio 50-125 sedd; ystafell addysgu Ôl-raddedig arbenigol
 • Lolfa fawr a chyntedd / lle cymdeithasol
 • 50 o weithfannau / Wifi TG drwy gydol

Ysgol y Gyfraith - Adeilad Elystan Morgan

 • 2,500 m2
 • 4 ystafell ddarlithio eistedd 40-60
 • 10 ystafell seminar / ddarlithio eistedd 20-30, gan gynnwys Llys Ffug
 • Ystafell gweithfan  TG/Wifi drwy gydol
 • Cysylltu â Theatr Ddarlithio T1 260 sedd

Llyfrgell Thomas Parry

 • Cartref i Llyfrgell y Gyfraith a'r holl lyfrau / cyfnodolion stoc sy’n ymwneud â phynciau Rheolaeth a Busnes, Astudiaethau Gwybodaeth a Throseddeg a Chanolfan Dogfennau Ewropeaidd
 • 30 gweithfannau TG/mynediad Wifi

Adeilad Padarn

Galeri o Luniau