Gwobr ar y Cyd am Ragoriaeth mewn Addysgu (GCRA) – Ymlaen AU

AdvanceHE Collaborative Award for Teaching Excellence

Diben y Wobr ar y Cyd am Ragoriaeth mewn Addysgu yw cydnabod a dathlu gwaith ar y cyd sydd wedi cael effaith amlwg ar ddysgu ac addysgu. Bydd pob gwobr yn cydnabod tîm sydd wedi galluogi newid mewn arferion ar gyfer cydweithwyr neu fyfyrwyr ar lefel sefydliadol neu ddisgyblaethol. Does dim cyfyngiad ar faint y tîm. Caiff y cynllun ei drefnu a’i redeg gan Ymlaen AU.

Dim ond un cais  tîm y gall y sefydliad ei gyflwyno bob blwyddyn, felly mae proses fewnol wedi'i dylunio; gellir dod o hyd i'r holl wybodaeth ar safle GCRA Blackboard. Dylai enwebai fod yn gymrawd AAU (unrhyw gategori) neu'n gweithio tuag at gais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio cwblhewch y ffurflen isod a byddwn yn eich ychwanegu at safle mewnol Blackboard. Bydd y safle hwn yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am y dyfarniad ynghyd â chanllawiau a ffurflenni.

 

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn prosesu eich data personol a gasglwyd drwy’r ffurflenni hawlio hyn er mwyn perfformio tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd (GDPR Erthygl 6(1)(e) a pherfformio eich cytundeb cytundebol â’r Brifysgol (GDPR Erthygl 6(1)(b). Caiff y ffurflen ei defnyddio er mwyn dethol pwy sy’n cael mynediad i CATE neu NTFS a bydd ar gael i’r paneli dethol yn unig.

Ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus, bydd yr wybodaeth yn ffurfio sail ar gyfer eich cofnod myfyriwr a bydd yn cael ei phrosesu yn unol ag amserlen gadw’r Brifysgol. Ar gyfer ymgeiswyr aflwyddiannus, caiff yr wybodaeth hon ei gwaredu o fewn 6 mis i dderbyn eich cais.