Cynllun Cymrodoriaethau Addysgu Cenedlaethol (CCAC) – Addysgu Addysg Uwch

AdvanceHE National Teaching Fellowship Scheme

Diben y Cynllun Cymrodoriaethau Addysgu Cenedlaethol yw cydnabod, gwobrwyo a dathlu unigolion sydd wedi cael effaith eithriadol ar ganlyniadau myfyrwyr a'r proffesiwn addysgu.

Mae angen i'r ceisiadau ddangos eu bod yn cyfrannu at wella profiad myfyrwyr a'r proffesiwn addysgu yn eu sefydliad, neu yn fwy eang, yn eu disgyblaeth.

Dim ond tri chais y gall y sefydliad eu cyflwyno bob blwyddyn, felly mae proses fewnol wedi'i dylunio; gellir dod o hyd i'r holl wybodaeth ar safle NTFS Blackboard. Dylai enwebai fod yn gymrawd AAU (unrhyw gategori) neu'n gweithio tuag at gais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio llenwch y ffurflen isod a byddwn yn eich ychwanegu at safle mewnol Blackboard. Bydd y safle hwn yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am y dyfarniad ynghyd â chanllawiau a ffurflenni.

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn prosesu eich data personol a gasglwyd drwy’r ffurflenni hawlio hyn er mwyn perfformio tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd (GDPR Erthygl 6(1)(e) a pherfformio eich cytundeb cytundebol â’r Brifysgol (GDPR Erthygl 6(1)(b). Caiff y ffurflen ei defnyddio er mwyn dethol pwy sy’n cael mynediad i CATE neu NTFS a bydd ar gael i’r paneli dethol yn unig.

Ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus, bydd yr wybodaeth yn ffurfio sail ar gyfer eich cofnod myfyriwr a bydd yn cael ei phrosesu yn unol ag amserlen gadw’r Brifysgol. Ar gyfer ymgeiswyr aflwyddiannus, caiff yr wybodaeth hon ei gwaredu o fewn 6 mis i dderbyn eich cais.