Yr Adran Farchnata a Denu Myfyrwyr

Mae'r adran Farchnata a Recriwtio Myfyrwyr yn cynllunio a chyflwyno ymgyrchoedd a digwyddiadau gyda'r bwriad o recriwtio ac argyhoeddi israddedigion ac uwchraddedigion i ddod i'r brifysgol. Mae'r timau hyn yn gweithio'n agos â'i gilydd i gyflwyno ymgyrchoedd recriwtio ac i gynorthwyo adrannau academaidd ac adrannau gwasanaeth eraill ledled y Brifysgol.

Swyddfa Cyfarwyddwr

EnwRôl FfônE-bost
Robin Halley  Cyfarwyddwr Marchnata a Denu Myfywyr  +44 (0) 1970 621785 rmh10@aber.ac.uk 
Denise Morgan  Ysgrifenyddes  +44 (0) 1970 622065 hdm@aber.ac.uk 

Marchnata

EnwRôlFfônE-bost

Anwen Roberts-Jones

(Ar mamolaeth) 

Rheolwr Marchnata  01970 622046 apr4@aber.ac.uk

Angharad Evans

(Ar mamolaeth)

Uwch Swyddog Marchnata 01970 622243 anj27@aber.ac.uk
Sulwen Richards  Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol a PPC 01970 622651 sur9@aber.ac.uk 
Michael Reynolds Gweinyddwr System Hobsons EMT 01970 622027 mwr10@aber.ac.uk 
Susan Jenkins  Cynorthwy-ydd Marchnata 01970 628483 suj13@aber.ac.uk 
Kylie Evans Swyddog Gwobrau Academaidd 01970 622920 kyh@aber.ac.uk

 

Digidol a Creadigol

Enw

Rôl

Ffôn

E-bost

Joseph Smith

Rheolwr Cynnwys Digidol

01970 622489

jes24@aber.ac.uk

Branwen Davies

Swyddog Cyhoeddiadau

01970 621687

brd@aber.ac.uk

Andy Dolloway

Swyddog Marchnata Digidol

01970 622183

apd12@aber.ac.uk

Aled John

Cynhyrchydd y Cyfryngau

01970 622479

vidstaff@aber.ac.uk

Digwyddiadau

EnwRôlFfônE-bost
Sarah Bizby Rheolwr Digwyddiadau Corfforaethol 01970 628646 sey@aber.ac.uk
Nia Gwyndaf Rheolwr Digwyddiadau a Gweithgareddau 01970 622141 neg@aber.ac.uk
Elin Mabbutt Swyddog Digwyddiadau  01970 622794 emm32@aber.ac.uk 
Eurgain Evans Cynorthwydd Digwyddiadau 01970 628653 ehe2@aber.ac.uk

 

Cyswllt Ysgolion

EnwRôlFfônE-bost
Dewi Phillips  Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau  01970 621735  dep@aber.ac.uk  
Teleri Lewis  Swyddog Prosiectau Ysgolion a Cholegau  01970 628786  tme@aber.ac.uk  
Cathy Piquemal  Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau  01970 622864  crp@aber.ac.uk  
Harriet Greatrex  Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau (De Orllewin Lloegr)  01970 622065  hag17@aber.ac.uk  
Dafydd Morse  Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau  01970 628461  dfm@aber.ac.uk  
Susan Stokes-Chapman  Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau (Canolbarth Lloegr)  01970 621958  ses27@aber.ac.uk  

 

Dylunio ac Argraffu

EnwRôlFfôn
E-bost
Dafydd Davies Dylunydd 01970 628757 eed@aber.ac.uk
Gill Parry Cynorthwy-ydd Dylinio 01970 621581 ggp@aber.ac.uk
Andrew McConochie Argraffydd Digidol  01970 622067 aem@aber.ac.uk
Meilyr Wyn Hughes Argraffydd Digidol / Fformat Eang 01970 621827 mwh1@aber.ac.uk
Rhodri Davies Gorffennu 01970 628411 rhd@aber.ac.uk

Rhyngwladol

EnwRôlFfônE-bost
Ruth Owen Lewis Cyfarwyddwr y Swyddfa Rhyngwladol +44 (0)1970 622 367 ruth.owen@aber.ac.uk
Laura Guillaume 

Cynorthwydd Personol i’r Cyfarwyddwr a

Gweinyddwr Rhyngwladol
+44 (0)1970 622 367 international-pa@aber.ac.uk
Marian Gray Swyddog Rhyngwladol (America a Norwy)  +44 (0)1970 622 908 mag11@aber.ac.uk
Samantha Windows Swyddog Rhyngwladol (UE) +44 (0)1970 621997 saw43@aber.ac.uk
Dandan Wu Swyddog Rhyngwladol (Dwyrain Asia)  +44 (0)1970 621814 daw67@aber.ac.uk
Xiaohan Zhang Swyddog Marchnata Swyddfa Tsieina +86 025 86225518 auchina@aber.ac.uk
Maryann Vargis Swyddog Rhyngwladol (De Ddwyrain Asia) +6016 980 2770 auchina@aber.ac.uk
Michelle Neoh Yee Yin Cynorthwydd Rhyngwladol SEA a SA  +603 2096 9613 malstaff@aber.ac.uk
Rosa Soto Ymgynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol  +44 (0)1970 621 548 immigrationadvice@aber.ac.uk
Catrin Griffiths Swyddog Partneriaethau Rhyngwladol  +44 (0)1970 622 366 partnerships@aber.ac.uk
Pamela Heidt Swyddog Cyfnewid Erasmus+ 
+44 (0)1970 628719 erasmus@aber.ac.uk
Adrian Mironas  Swyddog Cyfnewid Rhyngwladol  +44 (0)1970 621622 studyabroad@aber.ac.uk
Meritza Hengari Cynorthwydd Cyfnewid Erasmus+ +44 (0)1970 622364 erasmus@aber.ac.uk
Matthew Williams  Cynorthwydd Partneriaethau Cyfnewid +44 (0)1970 621751 partnerships@aber.ac.uk