Cysylltu â Ni

Marchnata a Recriwtio

EnwRôlFfônE-bost

Marchnata

Anwen Roberts-Jones

Rheolwr Marchnata (ar gyfnod mamolaeth) 01970 622046 apr4@aber.ac.uk
Angharad Evans Rheolwr Marchnata dros dro 01970 622243 anj27@aber.ac.uk
Medi Jones-Jackson Uwch Swyddog Marchnata dros dro 01970 628677 lmj12@aber.ac.uk
Michael Reynolds Gweinyddwr System 01970 622027 mwr10@aber.ac.uk 
Daniel Johnson Cynorthwy-ydd Marchnata y Cyfryngau Traddodiadol 01970 622617 dsj6@aber.ac.uk
Delyth Whitelaw Swyddog Marchnata Cyfrwng Cymraeg 01970 628483 dte@aber.ac.uk

Digwyddiadau

Nia Gwyndaf Rheolwr Digwyddiadau a Gweithgareddau 01970 622141 neg@aber.ac.uk
Sarah Bizby Rheolwr Digwyddiadau Corfforaethol 01970 628646 sey@aber.ac.uk
Eurgain Evans

Swyddog Digwyddiadau

01970 628653

ehe2@aber.ac.uk

Recriwtio Myfyrwyr

Kylie Evans Swyddog Gwobrau Academaidd 01970 622920 kyh@aber.ac.uk

Gweinyddu

Denise Morgan Ysgrifenyddes 01970 622065 hdm@aber.ac.uk
Janet Sutton Cynorthwy-ydd Clerigol 01970 624227 jus@aber.ac.uk

Dylunio ac Argraffu

EnwSwyddogaethEstyniad E-bostNodiadau
  Ymholiadau Cyffredinol 2066 design@aber.ac.uk  
Debbie Griffith Cydlynydd/Offer Swyddfa 8760 daa@aber.ac.uk 9-1 / 2-3
Dafydd Davies Dylunydd 8757 eed@aber.ac.uk  
Gareth Evans Ffotograffydd/Dylunydd 8757 gge@aber.ac.uk  
Amy Keogh Dylunydd 2051 amk@aber.ac.uk Dydd Llun - Dydd Mercher
Rosemary Tudor Dylunydd 1581 drm@aber.ac.uk Yn ystod y tynor yn unig
Gill Parry Cynorthwy-ydd Dylinio 1581 ggp@aber.ac.uk Dim Dydd Mercher / Dydd Gwener
Andrew McConochie Xerox 2067 aem@aber.ac.uk  
Meilyr Wyn Hughes Xerox 1827 mwh1@aber.ac.uk  
Rhodri Davies Gorffennu 8411 rhd@aber.ac.uk  

 

Gwasanaethau Post

EnwEstyniadE-bost
John Pearson 2052 jap@aber.ac.uk
Ken Richards 2052 postroom@aber.ac.uk