Dylunio ac Argraffu

Gallwn eich helpu â dyluniadau ar gyfer gwahanol fathau o gyfryngau digidol, gwe ac argraffu. Dewch i'n gweld neu ffoniwch ni am sgwrs i drafod eich prosiect ac i weld sut y gallwn eich cynorthwyo. Mae gan ein dylunwyr talentog lawer o flynyddoedd o brofiad a gallant greu dyluniadau proffesiynol, sy'n dal y llygad, ac a fydd yn eich galluogi i gyfathrebu eich neges yn llwyddiannus.

Lithograffeg: mae holl waith lithograffeg y Brifysgol a archebir trwy'r Stiwdio Ddylunio ac Argraffu yn manteisio o'n proses gweithredol sefydledig. Mae hyn yn ein galluogi i sicrhau gwasanaeth, ansawdd a gwerth am arian i'r holl adrannau, gan gynorthwyo'r holl Brifysgol.

Argraffu Digidol: Ar gyfer gwaith celf a ddyluniwyd gan y Stiwdio, byddwn yn trefnu'r argraffiad digidol gyda'n Siop Gopïo ac yn dosbarthu'r gwaith yn uniongyrchol i chi.

Cysylltiadau

EnwSwyddogaethEstyniad E-bostNodiadau
  Ymholiadau Cyffredinol 2066 design@aber.ac.uk  
Debbie Griffith Cydlynydd/Offer Swyddfa 8760 daa@aber.ac.uk 9-1 / 2-3
Dafydd Davies Dylunydd 8757 eed@aber.ac.uk  
Gareth Evans Ffotograffydd/Dylunydd 8757 gge@aber.ac.uk  
Amy Keogh Dylunydd 2051 amk@aber.ac.uk Dydd Llun - Dydd Mercher
Rosemary Tudor Dylunydd 1581 drm@aber.ac.uk Yn ystod y tynor yn unig
Gill Parry Cynorthwy-ydd Dylinio 1581 ggp@aber.ac.uk Dim Dydd Mercher / Dydd Gwener
Andrew McConochie Xerox 2067 aem@aber.ac.uk  
Meilyr Wyn Hughes Xerox 1827 mwh1@aber.ac.uk  
Rhodri Davies Gorffennu 8411 rhd@aber.ac.uk