Adnoddau

Hunaniaeth Brand

Gallwn roi cyfarwyddyd ar Frandio Corfforaethol yn y Brifysgol ac mae gennym fynediad i lyfrgell ddelweddau eang o bynciau Prifysgol. Beth bynnag fo'ch prosiect, ffoniwch ni am sgwrs. Byddwn yn barod iawn i roi cyngor i chi am unrhyw ymholiadau ac i wneud awgrymiadau. Er mai ni sy'n bennaf gyfrifol am ofynion dylunio ac argraffu'r Brifysgol, rydym hefyd yn cynnig ein gwasanaeth i gwsmeriaid allanol. Os ydych yn dechrau arni neu'n chwilio am ddelwedd newydd, gallwn ni eich helpu – trwy gynnig gwasanaeth dylunio mewnol wedi'i deilwra i'ch briff penodol chi neu wedi'i ddylunio'n llwyr o'n dealltwriaeth ni o'ch gofynion unigol.

Brandio Corfforaethol yn y Brifysgol

Llyfrgell Ddelweddau

Ar hyn o bryd mae gennym dros 3,000 o ddelweddau sy'n ymdrin â phob agwedd ar y brifysgol, o fywyd ar y campws a graddio i ddelweddau arbenigol a digwyddiadau. Gallwch weld yr holl ddelweddau sydd gennym yn ein Llyfrgell Ddelweddau.

Cyfarwyddiadau i ddefnyddwyr: Rhagolwg o'r delweddau gyda dyfrnodau arnynt y byddwch yn eu gweld. Gallwch chwilio gan ddefnyddio geiriau allweddol yn ogystal â'r categorïau parod sydd ar y safle. Pan fyddwch yn dod o hyd i ddelwedd yr ydych yn ei hoffi, cliciwch ar “Cadw”. Bydd hyn yn ychwanegu eich delweddau i adran ffefrynnau ar y safle a gallwch fynd i'r adran hon i nôl y delweddau yn nes ymlaen. Os ydych chi'n gweithio gyda ni ar brosiect gallwch e-bostio rhestr o'r delweddau yr ydych eu hangen o'r dudalen ffefrynnau.  Copïwch a gludwch enwau ffeiliau'r delweddau o'r adran ffefrynnau i e-bost.

Cysylltu â ni am ddelweddau: gallwch gysylltu â ni i wneud cais am ddelweddau yn y cyfeiriad hwn – gge@aber.ac.uk.

Delweddau arferol: Mae'r llyfrgell ddelweddau yn cynnwys y delweddau yr ydym yn eu defnyddio ar hyn o bryd. Os ydych chi'n gweld eich bod angen eich delweddau eich hun gallwn hefyd drefnu a chyfarwyddo sesiwn dynnu lluniau neu chwilio trwy lyfrgelloedd delweddau ffotograffig arbenigol os bydd arnoch angen rhywbeth mwy penodol. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael ar gyfer gwaith hyrwyddo a marchnata yn unig - nid ar gyfer gwaith ymchwil unigol.