Deg Uchaf am Ansawdd Addysgu

17 Hydref 2016

Yn nhablau cynghrair diweddaraf y Times a’r Sunday Times, a gafodd eu rhyddhau’r mis yma, mae’r Adran Fathemateg wedi ei chydnabod am ansawdd ei haddysgu. Cafodd mwy na 70 sefydliad ei graddio ar gyfer mathemateg, ac rydym yn cyrraedd y deg uchaf, gyda sgôr o dros 90%. Mae’r adran hefyd yn yr 20 uchaf am brofiad myfyrwyr.