Achrediad Graddau

13 Ionawr 2020

Mae Rhaglen Achrediad y Sefydliad Mathemateg a’i Gymwysiadau (IMA) yn achredu rhaglenni gradd prifysgolion mewn Mathemateg.

Yn dilyn adolygiad diweddar o ddarpariaeth yr adran, mae ein cynlluniau gradd sengl wedi cael ei hail achredu gan y Sefydliad.

Bydd graddedigion o’n graddau MMath mewn Mathemateg a Ffiseg Damcaniaethol a Mathemategol yn cyrraedd y gofynion addysgiadol ar gyfer y Mathemategydd Siartredig (CMath).

Bydd myfyrwyr sy’n graddio gydag un o’r graddau BSc canlynol yn cyrraedd gofynion addysgiadol Mathemategydd Siartredig ar ôl blwyddyn ychwanegol o hyfforddiant a phrofiad:

BSc (Anrhydedd) Mathemateg  (gan gynnwys y cynlluniau gyda blwyddyn sylfaen neu flwyddyn mewn diwydiant)

BSc (Anrhydedd) Mathemateg Gymhwysol a Mathemateg Bur

BSc (Anrhydedd) Mathemateg Gymhwysol ac Ystadegaeth

BSc (Anrhydedd) Mathemateg Bur ac Ystadegaeth

BSc (Anrhydedd) Mathemateg Ariannol (gan gynnwys y cynllun â blwyddyn sylfaen)

BSc (Anrhydedd) Ffiseg Damcaniaethol a Mathemategol

BSc (Anrhydedd) Mathemateg a Ffiseg

BSc (Anrhydedd) Mathemateg gydag Addysg

Bydd pob myfyriwr sy’n dechrau gradd rhwng 2020 a 2024 yn cael budd o’r achrediad.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r tiwtor derbyn, Dr Gwion Evans.