Ymaelodi â’r Ganolfan Gerdd

Am fanylion pellach am unrhyw un o’r grwpiau isod, cliciwch ar ‘Chwarae a Chanu’ ar y chwith.

Cyfleoedd yn y Ganolfan Gerdd

Beth am gael cerdyn cerdd?

Dim ond £15 y flwyddyn i fyfyrwyr amser-llawn Prifysgol Aberystwyth, £22 i staff a £25 (£22) i eraill. Bydd hyn yn rhoi’r hawl i chi ddod yn aelod o’r holl grwpiau uchod yn ogystal â defnyddio’r ystafelloedd ymarfer a’r Llyfrgell Gerddoriaeth yn Hen Goleg. Prynwch eich cerdyn yn y Ganolfan Gerdd neu drwy siop ar-lein y Brifysgol.

Gwersi Lleisiol ac Offerynnol.

Hyfforddiant unigol gyda thiwtoriaid profiadol - £12.50 fesul hanner awr.

Eich Manylion