Ymaelodi â’r Ganolfan Gerdd

Am fanylion pellach am unrhyw un o’r grwpiau isod, clicciwch at ‘Chwarae a Chanu’ ar y chwith.

Cyfleoedd yn y Ganolfan Gerdd

Beth an gael cerdyn cerdd?

Dim ond £10 y flwyddyn i fyfyrwyr amser-llawn Prifysgol Aberystwyth. Bydd hyn yn rhoi’r hawl i chi ddod yn aelod o’r holl grwpiau uchod yn ogystal â defnyddio’r ystafelloedd ymarfer a’r Llyfrgell Gerddoriaeth yn Hen Goleg. Prynwch eich cerdyn yn y Ganolfan Gerdd neu drwy siop ar-lein y Brifysgol.

Gwersi Lleisiol ac Offerynnol.

Hyfforddiant unigol gyda thiwtoriaid profiadol - £12.50 fesul hanner awr.

Eich Manylion