Y Band Cyngerdd

Mae’r Band Cyngerdd yn grŵp ffyniannus a phoblogaidd sy'n mynd i'r afael â holl amrediad repertoire y band chwyth, o gerddoriaeth boblogaidd o ffilmiau a sioeau, i weithiau a ysgrifennwyd yn benodol ar gyfer bandiau, gan gynnwys sawl darn a gyfansoddwyd yn arbennig ar gyfer y grŵp.

Ymhlith y darnau a berfformiwyd yn ddiweddar mae'r Dance Sequence gan Gareth Wood, Hwbl Bwbl gan Jules Riley (Perfformiad cyntaf yn y Byd), a threfniant o'r Lion King.

Does dim clyweliadau i ymuno â’r band, ac mae croeso i bawb. Myfyrwyr yw’r rhan fwyaf o’r chwaraewyr, ond ceir cyfraniadau brwdfrydig gan amrywiaeth eang o gerddorion lleol eraill hefyd. Mae’r grŵp yn llwyddo i gyrraedd safonau uchel mewn sesiynau ymarfer hamddenol a chymdeithasol. Mae croeso i aelodau newydd bob amser. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â’r Ganolfan Gerdd neu dewch i un o’r sesiynau ymarfer. 

Arweinydd: Harry Jepson

Sesiynau Ymarfer

Nos Lun 7.30 - 9.30, Hen Goleg, Stryd y Brenin.