Amserlen Ymarfer

Mae croeso i bobl ymuno â grwpiau bach Y Ganolfan Gerdd ar unrhyw adeg.  Y grwpiau yw: Grwp Gitâr Saxophony Simply Strings Nid yw'r grwpiau hyn yn cynnal cyngherddau.  Maent yn dod ynghyd i fwynhau creu cerddoriaeth mewn awyrgylch anffurfiol. Mae'n bosibl fod modd ymuno â'r Band Cyngerdd yn hwyrach yn y tymor hefyd, ond cysylltwch â swyddfa'r Ganolfan Gerdd yn gyntaf.  Mae angen chwaraewyr ffliwt yn arbennig ar hyn o bryd, ond mae'n bosibl fod angen chwaraewyr ychwanegol mewn adrannau eraill hefyd. Dewich i ymuno â ni!

GrŵpDisgrifiadDiwrnodAmserDyddiad CychwynLleoliad

 

Philomusica Mae cerddorfa symffoni'r Brifysgol yn canolbwyntio ar gerddoriaeth y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif. Mae enw nodedig i'r gerddorfa fawr hon, sydd wedi gweithio gydag unawdwyr o fri rhyngwladol. Dydd Mercher 19:30-22:00 08.01.20 Neuadd yr Hen Goleg, Stryd y Brenin
Cantorion y Brifysgol Côr mawr cymysg yw Cantorion y Brifysgol, sy'n paratoi gweithiau mawr i'w perfformio gydag unawdwyr a cherddorfa yn ystod tymor y Grawys. Dim prawf-wrandawiadau, ac mae croeso i bawb. Dydd Iau 19:30-21:30  09.01.20 Neuadd yr Hen Goleg, Stryd y Brenin
Band Cyngerdd Mae'r Band Cyngerdd yn cynnig cyfle i offerynwyr chwyth a tharo gael profiad o holl amrediad repetoire y band cyngerdd. Mae'n agor drysau cerddorol i gerddorion profiadol a newydd heb gyfaddawdu ar y pleser na'r safonau. Dydd Llun 19:30-21:30 13.01.20 Neuadd yr Hen Goleg, Stryd y Brenin
Cantorion Madrigalau Elisabethaidd Côr siambr ag aelodaeth drwy brawf sy'n perfformio repetoire helaethach o lawer nag y mae'r enw yn ei awgrymu. Mae gan y 'Mads', fel y'u gelwir, aelodaeth frwd a ffyddlon, a chawsant glod am eu safonnau uchel. Dydd Llun a Dydd Iau 19:00-21:00 Ionawr 2020  Y Stiwdio Gerdd 
Simply Strings Grŵp Llinynnol anffurfiol Dydd Mawrth 19:30-21:30 14.01.20 Y Stiwdio Gerdd, Hen Goleg, Stryd y Brenin

 

Noson Gitâr

 

Grwp Gitâr anffurfiol Dydd Mawrth 19:00-21:00 14.01.20 Y Stiwdio Gerdd, Hen Goleg, Stryd y Brenin
Seindorf Arian Mae gan Seindorf Arian Aberystwyth raglen brysur o gyngherddau ac mae'n cynnig croeso cynnes i fyfyrwyr ymuno. Dydd Mawrth 19:30 Ionawr 2020 Ystafell Seindorf, Coedlan y Parc
Cymdeithas Gorawl Aberystwyth Côr Amatur y Dre sy’n perfformio dau gyngerdd y flwyddyn Dydd Mawrth 19:30-21:30 14.01.20 Neuadd yr Hen Goleg, Stryd y Brenin
Showtime Singers Cymdeithas Theatr Amatur, yn perfformio ‘Patience’ eleni Dydd Mercher 19:30 Ionawr 2020 Y Stiwdio Gerdd, Hen Goleg, Stryd y Brenin
AberOpera Grwp bach sy'n perfformio darnau o operâu mewn cyngherddau.  Dydd Gwener 19:00-21:00 Ionawr 2020 Neuadd yr Hen Goleg, Stryd y Brenin
Curtain Call Cymdeithas o fyfyrwyr sy'n llwyfanu cynyrchiadau o sioeau cerdd modern. Dydd Mercher 13:00-18:00 Ionawr 2020 Y Stiwdio Gerdd