Lleisiol

Beth bynnag yw’ch profiad a’ch dewis, mae yna gyfleoedd gwych i ganu yn Aberystwyth. Côr mawr cymysg yw Cantorion y Brifysgol sy’n paratoi gweithiau mawr i’w perfformio gydag unawdwyr a cherddorfa yn yr ail dymor. Bu Requiem Mozart, The Dream of Gerontius gan Elgar, ac The Armed ManStabat Mater gan Karl Jenkins ymhlith yr uchafbwyntiau diweddar. Does dim clyweliadau ac mae croeso i bawb. Côr siambr a cappella i fyfyrwyr yw Cantorion Madrigalau Elisabethaidd, sydd ag aelodaeth trwy brawf, yn perfformio repertoire helaethach o lawer nag y mae’r enw yn ei awgrymu. Mae gan y 'Mads', fel y’u gelwir, aelodaeth frwd a ffyddlon a chawsant glod am eu safonau uchel. Mae’r teithiau cyngerdd yn nodwedd boblogaidd o raglen y côr, ac maent wedi ymweld â Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Pwyl a nifer o wledydd eraill.

Yn ogystal â grwpiau lleisiol y brifysgol, mae yna sawl grwp yn Aberystwyth sy'n croesawu myfyrwyr, staff ac aelodau o'r gymuned leol i ymuno â nhw.  I’r rhai sy’n hoffi canu ym myd y theatr, mae’r Showtime Singers yn perfformio Gilbert & Sullivan yn ogystal â sioeau poblogaidd, ac mae Curtain Call yn gymdeithas i fyfyrwyr ac yn perfformio sioeau cerdd modern.

Mae Cymdeithas Gorawl Aberystwyth yn cynnal dau gyngerdd y flwyddyn ac mae'n hapus i groesawu aelodau newydd bob amser.  Does dim clyweliadau i ymuno.  Mae AberOpera yn cynnig cyfle unigrwy i fyfyrwyr, staff y Brifysgol, a chantorion lleol i berfformio arias operatig, deuawdau a/neu ensemblau mewn cyngherddau misol.  Mae rhai o'r haelodau wedi canugyda chwmniau broffesiynol neu rai rhannol-broffesiynol fel Opera Cenedlaethol Cymru, Opera Canolbarth Cymru, a Chorws Symffoni Dinas Birmingham - ond mae croeso i unrhyw un sydd eisiau canu fel unawdydd neu mewn ensemble! Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â gwdihwcwrt@gmail.com neu 01970 820157.

Ceir rhagor o wybodaeth am yr ymarferion ar gyfer y grwpiau hyn yn ein Amserlen Ymarfer.