Cantorion y Brifysgol

Côr mawr cymysg yw Cantorion y Brifysgol sy’n cyfarfod yn wythnosol i baratoi un neu fwy o weithiau mawr i’w perfformio gydag unawdwyr proffesiynol a cherddorfa yn Neuadd Fawr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn ystod yr ail dymor. Sefydlwyd y côr fel un o gymdeithasau’r Brifysgol ac mae’r rhan fwyaf o’r aelodau yn dod o blith y myfyrwyr a’r staff. Fodd bynnag, mae aelodaeth yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn canu gydag un o’r corau mawr cymysg gorau yn y rhan hon o Gymru. 

Mae’r côr yn canolbwyntio ar gyflwyno’r prif weithiau corawl poblogaidd, a cherddoriaeth llai adnabyddus yn achlysurol. Mae wedi perfformio’r Requiem a gweithiau eraill gan Mozart, yr offerennau a The Creation gan Haydn ac Elijah gan Mendelsohn. Ers ei adfywiad yn 1993 mae’r côr wedi tyfu, ac yn 1998 perfformiodd dros 100 o leisiau Requiem Verdi, gyda phrif leiswyr o’r Royal Opera ac unawdwyr eraill o fri rhyngwladol, i ddathlu 125 mlwyddiant sefydlu Prifysgol Aberystwyth. Perfformiodd côr hyd yn oed mwy o faint The Dream of Gerontius gan Elgar rai blynyddoedd yn ddiweddarach.

Mae’r côr wedi cael cryn lwyddiant yn perfformio gweithiau gan y cyfansoddwr o Gymro, Karl Jenkins - yn fwyaf diweddar y Cantata Memoria a berfformiwyd am y tro cyntaf yn 2016 i nodi hanner can mlynedd ers trychineb Aberfan.  Ymunodd côr lleol o leisiau ifanc â Chantorion y Brifysgol ar gyfer y gwaith hwn ac roedd y perfformiad yn lwyddiant ysgubol.  Mae'r côr hefyd wedi perfformio The Armed Man a Stabat Mater.  Mae ein horiel bosteri yn cynnwys manylion am ein cyngherddau diweddaraf. 

Arweinydd: Dr David Russell Hulme 

Dirprwy arweinydd: Jane Leggett

Cyfeilydd: Rachel Gregory

Sesiynau Ymarfer

Bob nos Iau 7:30 - 9:30 yr hwyr yn Neuadd yr Hen Goleg.

Does dim clyweliadau, ac mae’r gerddoriaeth yn cael ei darparu. Mae croeso i aelodau newydd; yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw dod i un o’r sesiynau ymarfer.