Helpwch lunio dyfodol ein gweithgareddau

Mae cerddoriaeth wrth wraidd ein dathliad o fywyd diwylliannol, cymdeithasol a gwleidyddol yn y Gymru gyfoes, ac yn hanesyddol. A hithau wedi'i lleoli wrth galon y genedl, mae Prifysgol Aberystwyth wedi gwneud cyfraniad allweddol i draddodiad hir a balch Cymru o greu cerddoriaeth. Mae buddsoddiad parhaol y Brifysgol yn ei darpariaeth cerddorol yn tystio i'w hymroddiad iddi. Mae’r ymrwymiad a’r buddsoddiad hwnnw yn parhau ac fe’ch gwahoddir i roi’ch barn wrth inni lunio darpariaeth y dyfodol.

Edrychwn y tu hwnt i'r Coronafeirws tuag at oes newydd a fydd yn fwrlwm o greu cerddoriaeth, gwrando arni a meithrin cysylltiadau cerddorol. Rydym am ddarparu profiad cerddorol amrywiol ac eangfrydig, a fydd yn lledaenu budd cerddoriaeth i gymaint o'n cymuned â phosib; gan feithrin ein cyswllt drachefn â'n cynulleidfaoedd a'n cyfranogwyr presennol, ond gan fentro hefyd ar daith newydd a chyffrous.

Rhan ganolog o genhadaeth y ddarpariaeth gerddorol yw cynnal y ddeinameg gyffroes gydweithredol o weithio sydd wrth galon y berthynas unigryw rhwng staff a myfyrwyr y Brifysgol a'r gymuned yn ehangach yn Aberystwyth. Rydym y barod i ymroi i ddulliau, moddau a methodolegau cerddorol newydd, gan agor tirweddau newydd. Bydd hyn yn digwydd o dan arweiniad newydd dros y flwyddyn nesaf wrth i ni edrych i benodi rhywun i rôl newydd a fydd yn dod â syniadau ac arbenigedd penodol, ac hefyd yn hwyluso'r strategaeth a fydd yn seiliedig ar adborth o'n cymunedau.

Os ydych naill ai’n gerddor neu’n rhywun sydd yn caru cerddoriaeth o bob math, rydym am glywed gennych nawr.

Sut i helpu lunio dyfodol cerddoriaeth yn Aberystwyth 

Gofynnwn i chi ddefnyddio'r ffurflen ar-lein sydd ar gael isod.

Bydd y cyflwyniadau ar-lein yn dechrau ar 27 Hydref 2020 ac yn dod i ben ar 26 Tachwedd 2020.

Ar ôl y dyddiad hwnnw fe luniwn ddrafft o ddatganiad o'n gweledigaeth a fydd yn cael ei chyfoethogi gan ganlyniadau ein trafodaethau, ac wedyn fe fydd cyfle i drafod y ddogfen honno ymhellach mewn sawl cyfarfod ar-lein lle y gallwn gael cymaint o fanylion â phosib gennych chi.

Disgwyliwn y bydd llawer o ddiddordeb yn y pwnc hwn, felly gofynnwn i chi gyfyngu'ch ymatebion i hyd at 500 gair. 

Edrychwn ymlaen yn fawr at glywed gennych.

Bydd dau gyfarfod cyhoeddus dros Zoom i drafod y ddarpariaeth cerdd. 

Bydd angen cofrestru ar gyfer un o'r cyfarfodydd hyn:

30 Tachwedd 2020 o 6.00-7.00 o'r gloch

2 Rhagfyr 2020 o 6.00-7.00 o'r gloch

Os ydych yn cynrychioli grwp cerddorol neu sefydliad gofynnir i chi ddanfon dau gynrychiolydd yn unig.