Hyfforddiant ac Ymarfer

Mae gwersi unigol ar gael ac mae lleoedd i ymarfer ar gael yn y Ganolfan Gerdd.

Hyfforddiant

Mae gwersi unigol ar gael ar gyfraddau arbennig. Cynghorir myfyrwyr ac eraill sydd am fanteisio ar yr adnodd i gysylltu â’r Cyfarwyddwr Cerdd cyn dechrau’r flwyddyn academaidd.

Ystafelloedd Ymarfer a chyfleusterau eraill

Wedi'i lleoli'n agos at lan y mor yn Hen Goleg, mae'r Ganolfan Gerdd yn cynnig cyfleusterau i fyfyrwyr a'r gymuned leol ac yn hyrwyddo rhaglen eang i berfformwyr a gwrandawyr. 

Mae gan y Ganolfan ystafelloedd ymarfer sydd ar gael i fyfyrwyr beth bynnag fo'u pwnc gradd, i staff ac eraill, ac ystafelloedd addysgu ar gyfer y rheiny sydd eisiau gwersi offerynnol neu leisiol.  Mae'r Ganolfan yn cynnwys pianos, organ dau seinglawr electronig, telyn, harpsicord ac organ siambr, yn ogystal ag offerynnau taro a phethau eraill. Mae'r Hen Goleg hefyd yn gartref i'r Llyfrgell Gerdd sydd yn cynnwys casgliad helaeth o gerddoriaeth ddalen, gyda detholiad ardderchog o gerddoriaeth siambr a cherddorfaol. Yn ogystal, mae dewis eang o lyfrau cerddoriaeth ar gael yn Llyfrgell Hugh Owen ac, wrth gwrs, mae adnoddau dihafal Llyfrgell Genedlaethol Cymru wrth law.

Rhaid i unigolion sydd eisiau defnyddio'r ystafelloedd ymarfer brynu Cerdyn Cerdd.  Gellir prynu hwn drwy siop ar-lein y Brifysgol neu yn Swyddfa'r Ganolfan Gerdd.

 

ORIAU AGOR SWYDDFA'R GANOLFAN GERDD

Dydd Llun 10yb - 2yp

 

Dydd Mawrth a Dydd Mercher 10yb - 4yp

Dydd Iau a Dydd Gwener 10yb - 1yp

 

ORIAU AGOR YR HEN GOLEG (AR GYFER DEFNYDDIO'R YSTAFELLOEDD YMARFER)

Yn ystod y tymor

O ddydd Llun i ddydd Gwener 9yb - 9yh

Dydd Sadwrn 10yb - 3.30yp

Y tu allan i'r tymor

O ddydd Llun i ddydd Gwener 9yb - 6.30yh

Rhaid bod allan o'r ystafelloedd ymarfer o leiaf bum munud cyn yr oriau cau a nodir uchod.

 

DALIER SYLW!

CLOI'R YSTAFELLOEDD YMARFER

O ddydd Llun 23 Medi, mi fydd yr Ystafelloedd Ymarfer yn cael eu cloi'n electronig. Byddwch angen prynu Cerdyn Cerdd newydd ar gyfer y flwyddyn academaidd 2019-2020 i gael mynediad. 

Mae'r rhain ar gael o siop ar-lein y Brifysgol:
https://shop.aber.ac.uk/product-catalogue/gwasanaethau-services/canolfan-gerdd-music-centre neu wyneb yn wyneb yn Swyddfa'r Ganolfan Gerdd.