Hyfforddiant ac Ymarfer

Mae gwersi unigol ar gael ac mae lleoedd i ymarfer ar gael yn y Ganolfan Gerdd.

Hyfforddiant

Mae gwersi unigol ar gael ar gyfraddau arbennig. Cynghorir myfyrwyr sydd am fanteisio ar yr adnodd i gysylltu â’r Cyfarwyddwr Cerdd cyn dechrau’r flwyddyn academaidd.

Ymarfer

Mae Canolfan Gerdd y Brifysgol yn hyrwyddo rhaglen eang i berfformwyr a gwrandawyr. Mae wedi’i lleoli ger yr Hen Goleg yn yr Hen Ystafelloedd Ymgynnull. Yn yr adeilad Georgaidd cain hwn – sydd hefyd yn gartref i’r Ganolfan Addysg Barhaus – mae Neuadd Joseph Parry yn darparu lleoliad ysblennydd ar gyfer cyngherddau bach, ac mae wedi cael ei defnyddio’n aml ar gyfer darllediadau o berfformiadau gan y BBC.

Mae’r Ganolfan yn cynnig llawer o ystafelloedd ymarfer ac addysgu, ac mae’n cynnwys pianos, telynau, organ dau seinglawr electronig, harpsicord, organ siambr, offerynnau taro ac offerynnau eraill. Y llyfrgell yn yr Hen Goleg gyfagos yw cartref ein casgliad helaeth o gerddoriaeth ddalen, sy’n cynnwys detholiad ardderchog o gerddoriaeth siambr a cherddorfaol. Mae dewis eang o lyfrau cerddoriaeth ar gael yn Llyfrgell Hugh Owen ac, wrth gwrs, mae adnoddau dihafal Llyfrgell Genedlaethol Cymru wrth law. Mae llawer o’r neuaddau preswyl yn cynnwys pianos a chyfleusterau ymarfer ar gyfer unigolion a grwpiau.