Cyrraedd ar y Trên - Croeso Mawr 2020

Am wybodaeth gyfredol am wasanaeth trên, cyfeiriwch at wefan Trafnidiaeth Cymru.

Sylwch ar y canllawiau a ddarperir ar wefan Trafnidiaeth i Gymru a bod yn rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus.

 

Cyrraedd ar gyfer slot sydd wedi'i archebu o flaen llaw: Dydd Mercher 16 - Dydd Sadwrn 19 Medi: 10.00 - 18.00

Yn ystod y prif gyfnod cyrraedd, o ddydd Mercher 16 - dydd Sadwrn 19 Medi, bydd gwasanaeth bws am ddim ar gael i fyfyrwyr sy'n cyrraedd ar drenau i Aberystwyth rhwng 9.00 - 18.00. Bydd y gwasanaeth hwn yn mynd â chi o'r orsaf reilffordd i'r man casglu allweddi ar gyfer eich preswylfa. Gadewch yr orsaf wrth yr allanfa chwith lle bydd ein gwirfoddolwyr Tîm A (mewn crysau-t coch) yn eich cyfeirio at y bws.

Wrth gasglu eich allwedd, bydd cydweithwyr yn eich cynghori ar yr opsiynau i gyrraedd eich preswylfa. Bydd hyn yn seiliedig ar os yw eich preswylfa wedi'i leoli ar y campws, neu yn y dref.

Sylwch y dylid wisgo gorchuddion wyneb trwy gydol y daith o'r orsaf i gasglu eich allwedd a / neu breswylfeydd.

Os ydych wedi nodi y byddwch yn cyrraedd yn ystod slot ‘y tu allan i oriau’ yn ystod y dyddiadau hyn (h.y. ar ôl 18.00 ar 16/17/18 neu 19 Medi), dilynwch y canllawiau a nodir yn yr adran isod.

Cyrraedd ar adegau eraill

Os ydych wedi nodi y byddwch yn symud i lety'r Brifysgol yn ystod un o'r slotiau amser / dyddiad islaw, nodwch y gofynnir ichi wneud eich ffordd yn annibynnol o'r orsaf drenau i'r man penodol i gasglu eich allweddi.

Mae hyn yn berthnasol i:

  • Myfyrwyr sydd wedi archebu slot cyrraedd ‘cynnar’ (e.e. myfyrwyr rhyngwladol sydd wedi nodi ymlaen llaw y byddant yn cyrraedd yn annibynnol gan ddefnyddio’r gwasanaeth cludo o faes awyr) cyn 16 Medi.
  • Myfyrwyr sydd wedi nodi y byddant yn cyrraedd yn ystod slot ‘y tu allan i oriau’ yn ystod y prif gyfnod cyrraedd (h.y. ar ôl 18.00 ar 16/17/18 neu 19 Medi).
  • Myfyrwyr sydd wedi nodi y byddant yn cyrraedd yn ystod slot cyrraedd ‘hwyr’ o ddydd Sul 20 Medi ymlaen.

Wrth adael yr orsaf drenau o'r allanfa chwith, mae safle tacsi wedi ei leoli yn union y tu allan. Os ddewiswch deithio mewn tacsi, rhowch wybod i'r gyrrwr bod angen mynd â chi i brif dderbynfa Penbryn ar Gampws Penglais (SY23 3FL) - nodwch fod hyn y tu ôl i i brif dderbynfa’r campws yn adeilad Penbryn.

Os ydych wedi teithio i Benbryn mewn tacsi ac yn dymuno gofyn i'r tacsi aros, wrth ichi gasglu'ch allwedd, mae lleoedd gollwng ar gael yn y maes parcio y tu allan i'r adeilad.