Yr Adran Cyfrifiadureg

Rhaglen Ymgartrefu i'r Adran Cyfrifiadureg. 

Myfyrwyr y Flwyddyn Sylfaen

Myfyrwyr y Flwyddyn Sylfaen

Mae’r Adran Gyfrifiadureg yn trefnu nifer o sesiynau i’ch cyflwyno i’r adran a’i haddysgu.

Amserlen ar gyfer Myfyrwyr y Flwyddyn Sylfaen

Amser

Gweithgaredd

Math o weithgaredd / Lleoliad

 

Dydd Llun 25 Medi

 

10.15 – 11.15

 

Sgwrs Cyfadran

 

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

11.30 – 13.00

Cyflwyniad i roi cyngor am Gofrestru 

Gorfodol

Yn bersonol: MP-3.03

(Adeilad y Gwyddorau Ffisegol)

13.00 – 14.00 

Cyfarfod â’ch tiwtor personol1

Gorfodol

Yn bersonol (ystafelloedd i'w cyhoeddi)

14.30- 15.00 - Cyn i chi gofrestru ar-lein

Cyfarfod i fyfyrwyr sy’n ailadrodd blwyddyn 0 (gorfodol i fyfyrwyr sy’n ailadrodd y flwyddyn).

Ar-lein 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 26 Medi

09:00 – 17.00

Cofrestru a chynghori'r flwyddyn Sylfaen 

Gorfodol
Ar-lein 

10:00 – 11:00 (i hanner cyntaf y myfyrwyr)

Cyfarfod â'ch tiwtor personol1

Gorfodol i'r holl fyfyrwyr newydd

Gorfodol

Yn bersonol (ystafelloedd i'w cyhoeddi))

11.00 – 12.00 (i ail hanner y myfyrwyr) 

Cyfarfod â'ch tiwtor personol1

Gorfodol i'r holl fyfyrwyr newydd

Gorfodol

Yn bersonol (ystafelloedd i'w cyhoeddi)

16.00 – 17.00

Achlysur Cymdeithasol: Pizza a Gemau

Yn bersonol:

Medrus 1

Dydd Mercher 27 Medi

10.30 – 11.00

Cyfarfod i fyfyrwyr (merched)

Yn bersonol: GR-0.30

11.00 – 11.30

Cyfarfod i fyfyrwyr tramor

Yn bersonol: GR-0.31

11.30 – 12.00

Cyfarfod i fyfyrwyr hŷn

Yn bersonol: LL-C26

14.00 – 14.30

Sesiwn ymgyfarwyddo i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf.

Gorfodol i'r holl fyfyrwyr newydd

Gorfodol
HO-A12

(Hugh Owen Library)

14.30 – 15.30

Sgwrs am weithgareddau allgyrsiol

HO-A12

(Hugh Owen Library)

15. 30 - 16.30

Cymorth i Fyfyrwyr

Cefnogaeth, Profiad a Cyfle

HO-A12

(Hugh Owen Library)

16.00-17.00

Sesiwn galw heibio ar-lein: Sesiwn Holi ac Ateb gyda chymheiriaid a staff

Ar-lein

Dydd Iau 28 Medi

16.00-17.00

Sesiwn galw heibio ar-lein: Sesiwn Holi ac Ateb gyda chymheiriaid a staff

Ar-lein

Dydd Gwener 29 Medi 

13:00 – 16:00

Taith gerdded o gwmpas Aberystwyth – gyda digon o arosfannau. Dewch â byrbrydau a diodydd.

Yn bersonol

 

  1. Dim ond un sesiwn y bydd angen i chi ei mynychu. Fe'ch hysbysir trwy e-bost ynghylch pa sesiwn i'w mynychu ac ym mha ystafell


Rhoddir cyfarwyddiadau clir o leiaf 24 ymlaen llaw ynglŷn ag ymuno â digwyddiadau.

Mae'r dysgu'n dechrau ddydd Llun 2 Hydref 2023

Myfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf

Mae’r Adran Gyfrifiadureg yn trefnu nifer o sesiynau i’ch cyflwyno i’r adran a’i haddysgu.

Myfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf

Amserlen i Fyfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf (Gweler yr Amserlen i Fyfyrwyr y Flwyddyn Sylfaen islaw’r amserlen hon)

Amser

Gweithgaredd

Math o weithgaredd / Lleoliad

Dydd Llun 25 Medi

 

10.15 – 11.15

 

Sgwrs Cyfadran

 

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau

11.30 - 13.00

Cyflwyniad i roi cyngor am Gofrestru

Gorfodol

MP-0.15

(Adeilad y Gwyddorau Ffisegol)

13.00 – 14.00 

Cyfarfod â’ch tiwtor personol2

Gorfodol

Yn bersonol (ystafelloedd i'w cyhoeddi)

14.30- 15.00 - Cyn i chi gofrestru ar-lein

Cyfarfod i fyfyrwyr sy'n ail-wneud blwyddyn 1
Gorfodol i'r rhai sy'n ail-wneud y flwyddyn

Ar-lein  

15.00 – 16.00 

Cyflwyniad i roi cyngor am Gofrestru (ailadrodd y sesiwn i’r rhai a fethodd y sesiwn 11 – 12) 

Gorfodol

MP-0.10

(Adeilad y Gwyddorau Ffisegol)

 

 

 

Dydd Mawrth 26 Medi

09:00 – 17.00

 

Cofrestru a chynghori'r flwyddyn gyntaf 

Gorfodol
Ar-lein 

10:00 – 11:00 (i hanner cyntaf y myfyrwyr)

Cyfarfod â'ch tiwtor personol1            

Gorfodol i'r holl fyfyrwyr newydd

Gorfodol

Yn bersonol (ystafelloedd i'w cyhoeddi)

11.00 – 12.00 (i ail hanner y myfyrwyr)

Cyfarfod â'ch tiwtor personol1        

Gorfodol i'r holl fyfyrwyr newydd

Gorfodol

Yn bersonol (ystafelloedd i'w cyhoeddi)

 16.00 - 17.00

Achlysur Cymdeithasol: Pizza a Gemau

Ar Yn bersonol: Medrus Mawr

Dydd Mercher 28 Medi

10.30 - 11.00

Cyfarfod i fyfyrwyr (merched)

Yn bersonol: GR-0.30

11.00 – 11.30 

Cyfarfod i fyfyrwyr tramor

Yn bersonol: GR-0.31

11.30 – 12.00

Cyfarfod i fyfyrwyr hŷn

Yn bersonol: LL-C26

12.00 – 12.30

Cyfarfod ar gyfer dychwelwyr y flwyddyn Sylfaen sy'n dechrau Blwyddyn 1

Gorfodol
Ar-lein 

14.00 – 14.30

Sesiwn ymgyfarwyddo i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf2

Gorfodol
HO-A12

(Hugh Owen Library)

14.30 – 15.30

Sgwrs am weithgareddau allgyrsiol

HO-A12

(Hugh Owen Library)

15.30 - 16.30

 

Cymorth i Fyfyrwyr

Cefnogaeth, Profiad a Cyfle

Sgwrs am weithgareddau allgyrsiol

HO-A12

(Hugh Owen Library)

16:00-17:00

Sesiwn galw heibio ar-lein: Sesiwn Holi ac Ateb gyda chymheiriaid a staff

Ar-lein 

Dydd Iau 28 Medi

09.00 - 18.00
(sesiynau 90 munud ond amserau dechrau'n cael eu gwahanu)

 

Rhagarweiniad i raglennu i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf

Gorfodol
Yn bersonol: LL-B23

(Llandinam)

16:00-17:00

Sesiwn galw heibio ar-lein: Sesiwn Holi ac Ateb gyda chymheiriaid a staff

Ar-lein 

Dydd Gwener 29 Medi

16:00-17:00

Sesiwn galw heibio ar-lein: Sesiwn Holi ac Ateb gyda chymheiriaid a staff

Ar-lein 

  1. Dim ond un sesiwn y bydd angen i chi ei mynychu. Fe'ch hysbysir trwy e-bost ynghylch pa sesiwn i'w mynychu ac ym mha ystafell
  2. Nid oes angen i fyfyrwyr sy'n dod nôl ar ôl blwyddyn sylfaen ddod i'r sesiwn.

Rhoddir cyfarwyddiadau clir o leiaf 24 ymlaen llaw ynglŷn ag ymuno â digwyddiadau.

Mae'r dysgu'n dechrau ddydd Llun 2 Hydref 2023

Myfyrwyr yr ail flwyddyn

Digwyddiadau Wythnos Ymgartrefu Blwyddyn 2 2023

 

Cynhelir y sgyrsiau ymgartrefu ar ddydd Mercher, y 27, a chynhelir y gweithdai a’r sgyrsiau cysylltiedig ar ddydd Gwener, y 29.

 

  • Nid oes angen i fyfyrwyr sy'n astudio Gwyddor y Gofod a Roboteg fynychu gweithdy.

 

  • Dylai myfyrwyr Technoleg Gwybodaeth Busnes/Datblygu’r We fynchu’r gweithdy Datblygu’r We. Bydd hwn yn cael ei gynnal yn bersonol, yn yr ystafell gyfrifiaduron (LL-C56, Delphinium)

 

  • Dylai pob myfyriwr Cyfrifiadureg arall fynd i’r sgwrs a’r gweithdai Java.

 

 

Date

Time

Event

Location

Dydd Mercher 27 Medi

 

09:00 – 13:00

Rhan 2 Myfyriwr heb fod yn Gofrestredig yn rhoi cyngor

Yn Bersonol: LL-C56 (Delphinium)

Dydd Mercher 27 Medi

 

13:00 – 14:00

Cyfarfod i fyfyrwyr sy'n ail-wneud blwyddyn 2 (Gorfodol)

Yn Bersonol:

MP-0.10

Dydd Mercher 27 Medi

 

(holl fyfyrwyr)

14:00 - 16:00

 Sgyrsiau Ymgartrefu Blwyddyn 2

Yn bersonol: MP-0.15 (Adeilad y Gwyddorau Ffisegol)

14:00 - 14:05

Croeso i’r 2il flwyddyn

14:05 - 14:30

Beth sy’n digwydd yn yr 2il flwyddyn?

14:30 - 15:00

Sicrhau’r dechreuad gorau i’ch gyrfa (Blwyddyn mewn Diwydiant)

15:00 - 15:30

Peidio â thwyllo yn y Brifysgol: Beth yw Ymddygiad Academaidd Annerbyniol?

15:30 - 16:00

Sut i basio’r ail flwyddyn

Dydd Iau 28 Medi

 

16.00 - 17.00 

Dewisiadau gyrfa gyda graddau cyfrifiadurol

Yn bersonol: MP-0.15 (Adeilad y Gwyddorau Ffisegol)

Dydd Gwener 29 Medi

 

(myfyrwyr nad ydynt-TGB/DW)

10:00 - 11:00

Sgwrs yn rhan o’r gweithdy Java Workshop

Yn bersonol: MP-0.15 (Adeilad y Gwyddorau Ffisegol)

11:30 - 13:30

Gweithdy Java 1

Yn bersonol: LL-B23 (Llandinam)

14:30 - 16:30

Gweithdy Java 2

Dydd Gwener 29 Medi
(myfyrwyr TGB/DW)

14:30 - 16:30

Gweithdy Datblygu’r We

Yn bersonol: LL-C56 (Delphinium)

 

Myfyrwyr y drydydd flwyddyn

Digwyddiadau Wythnos Gynefino Blwyddyn 3

 

Mae digwyddiadau’r 3edd flwyddyn yn cael eu cynnal wyneb yn wyneb, gyda sesiynau Teams yn cael eu cynnal ar yr un pryd. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei dosbarthu i fyfyrwyr ganol Medi.

 

 

 

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Gwybodaeth am y digwyddiad

Lleoliad

 

 

Dydd Mercher 27 Medi

09:00 – 13:00

Rhan 2 Myfyriwr heb fod yn Gofrestredig yn rhoi cyngor

 

LL-C56   (Delphinium)

Dydd Iau 28 Medi

 

 

 

 

11:00 – 12:30

Croeso’n ôl i fyfyrwyr y drydedd.

 

Dyma gyfle inni drafod gwybodaeth am y drydedd flwyddyn o astudio ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

 

Mae hon yn sesiwn i holl fyfyrwyr y drydedd.

 

MP 0.15 (Adeilad y Gwyddorau Ffisegol)

 

 

Dydd Iau 28 Medi

 

 

 

14:00 – 16:00

Prosiectau Mawr a Bach

Sesiwn am y Prosiectau Mawr a Bach y byddwch yn eu gwneud yn Semester 2 yw hon.

Os ydych yn astudio CS39440 (Major Project) neu CS39620 (Minor Project) dewch i’r sesiwn hon.

Byddwn yn egluro sut mae’r prosiectau’n cael eu trefnu a sut y byddwn yn trefnu pynciau’r prosiectau. 

Sylwer: Os ydych ar gynlluniau gradd TG Busnes neu Ddatblygu ar gyfer y We, gweler y wybodaeth am Brosiectau Mawr ar y We.

Bydd y sesiwn yn para tuag awr, ond rydym wedi caniatáu rhagor o amser ar gyfer cwestiynau. 

 

MP 0.15 (Adeilad y Gwyddorau Ffisegol)

 

 

Dydd Iau 28 Medi

 

14:00 – 16:00

Prosiect Mawr ar y We

 

Os ydych chi’n astudio CS39930 (Web-based Major Project), dewch i’r sesiwn hon.

Mae’r sesiwn hon ar gyfer yr holl fyfyrwyr sydd ar gynlluniau gradd TG Busnes neu Ddatblygu ar gyfer y We.

Sylwer: Os nad ydych ar gynllun gradd TG Busnes neu Ddatblygu ar gyfer y We, ewch i’r sesiwn arall sy’n cael ei chynnal yr un pryd.

 

Bydd y sesiwn yn para tuag awr, ond rydym wedi caniatáu rhagor o amser ar gyfer cwestiynau.

 

LL-A6 (Llandinam)

 

 

Dydd Gwener 29 Medi

 

 

13:00 – 14:00

Oes gennych chi ddiddordeb mewn astudio ar lefel uwchraddedig?

 

Dyma sesiwn ar gyfer unrhyw un sy’n ystyried astudiaethau pellach wedi iddynt orffen eu gradd israddedig. Trafodir cymwysterau Meistr a Doethuriaeth.

 

EL-0.01 (Edward Llwyd)

 

 

Dydd Gwener 29 Medi

 

 

14:30 – 16:00

Mapio eich camau nesaf

Yn y sesiwn hon byddwn yn edrych ar y camau nesaf y mae angen ichi eu hystyried ar daith eich gyrfa, o ddewis gyrfa a pharatoi eich cynllun i ganfod swyddi i raddedigion a dysgu pa adnoddau sydd ar gael.

 

EL-0.01 (Edward Llwyd)

 

 

 

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig newydd

Date

Time

Event

Event Information

Location (Online or physical location)

25/09/2023

11.00-12.00

Departmental PGT Welcome

Computer Science Welcome for new PGT students

MP 0.11

25/09/2023

13:00 - 15:00

Croeso a Chynefino i bob Myfyriwr Ymchwil Uwchraddedig newydd gan Ysgol y Graddedigion

 

Digwyddiad cyfrwng Saesneg a gynhaliwyd yn Hugh Owen A12

 

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg a gynhaliwyd yn Hugh Owen C64

 

Rhaid ichi fynd i naill ai’r digwyddiad Cymraeg neu’r digwyddiad Saesneg

26/09/2023

09.00 - 11.00

Croeso a Chynefino i bob Myfyriwr Uwchraddedig a Addysgir newydd gan Ysgol y Graddedigion

 

 

Digwyddiad cyfrwng Saesneg a gynhaliwyd yn Hugh Owen A12

 

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg a gynhaliwyd yn Hugh Owen C64

 

Rhaid ichi fynd i naill ai’r digwyddiad Cymraeg neu’r digwyddiad Saesneg

26/09/2023

17:00 - 19:00

Sesiwn Cyfarfod a Chyfarch Ôl-raddedig Undeb y Myfyrwyr

 

Undeb Myfyrwyr y Brif Ystafell

29/09/2023

10.00-12.00

Cyfarfod croeso yn ôl i fyfyrwyr ymchwil blwyddyn 2 a 3

 

Medrus Mawr/Main

29/09/2023

11.00-12.00

Sesiwn llên-ladrad a chydraddoldeb

 

MP 0.10