Digwyddiadau cyffredinol

Dydd Llun 25 Medi - Dydd Gwener 29 Medi 2017

AmserDigwyddiad

08.30-22.00

Llyfrgell Hugh Owen

  • Casglu eich Cerdyn Aber (i fyfyrwyr nad ydynt yn byw yn llety'r Brifysgol)
  • Cymorth i roi eich cyfrif e-bost ar waith a chysylltu eich dyfeisiau â Rhwydwaith y Brifysgol
  • Llwytho ffoto digidol ar gyfer eich cerdyn Aber a’ch Cofnod Myfyriwr
  • Gwerthu ceblau rhwydwaith
  • Defnyddio adnoddau llyfrgell a chyfrifiaduron

09.00-16.00

Talu ffioedd
Derbynfa’r Ail Lawr, Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Campws Penglais

09.00-16.30

Gwasanaeth Gyrfaoedd – cyngor ac ymholiadau cyffredinol
Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

Dewch i ddarganfod yr holl bethau pwysig y mae angen i chi eu gwneud yn ystod eich blwyddyn gyntaf yma. Cystadlaethau hwyliog i gymryd rhan ynddynt, gwobrau i’w hennill, hunluniau i’w cymryd a nwyddau rhad ac am ddim i’w casglu.

09.00-17.00

Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr: cyngor ac ymholiadau
Derbynfa’r Llawr Gwaelod, Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Campws Penglais

Dydd Gwener 9.00-16.00

10.00-12.00 & 14.00-16.00

Myfyrwyr Rhyngwladol – Gwiriad Cyn Cofrestru a Chofrestru Gyda’r Heddlu
Llawr Gwaelod, y Ganolfan Ddelweddu, Campws Penglais

10.00-17.00

Desg Wybodaeth Undeb y Myfyrwyr
Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

Angen prynu Cerdyn Bws neu Gerdyn NUS Extra? Efallai bod gennych ymholiad ynglŷn ag ymuno â chlwb neu gymdeithas chwaraeon, neu am gael gwybodaeth am ddigwyddiadau gyda’r hwyr? Gall derbynfa Undeb y Myfyrwyr roi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

14.00-16.00

Sesiwn Lles Galw Heibio
Derbynfa, Canolfan Croesawu Myfyrwyr
Campws Penglais

Os ydych yn teimlo’n hiraethus, yn swil, yn unig, neu o dan y don braidd ar ôl cyrraedd y Brifysgol, mae’r Sesiwn Lles Galw Heibio yn cynnig man tawel a diogel lle y gallwch sgwrsio â staff profiadol, canfod pa rai o wasanaethau’r Brifysgol all eich helpu, a chael hoe o brysurdeb yr Wythnos Groeso. Mae croeso i chi alw heibio.