Digwyddiadau cyffredinol

Gwener 21 Medi

Time

Event

O 09.00

(Ar agor 24 awr)

Casglu Allwedd

Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais.

 

Casglu eich allwedd a’ch Cerdyn Aber (pob myfyriwr sy’n byw yn llety’r Brifysgol).

 

09.00 – 18.00

Ffair Wybodaeth

Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais.

Galwch i mewn unrhyw bryd i gael gwybodaeth am wasanaethau cymorth y Brifysgol, sy’n cynnwys:

 • Gwybodaeth academaidd
 • Talu ffioedd
 • Iechyd, lles, anabledd, anghenion dysgu penodol
 • Cofrestru â Meddyg Teulu
 • Profiad Myfyrwyr Rhyngwladol
 • Gwaith rhan-amser ac achlysurol, cyfleoedd gwaith eraill a sgiliau
 • Cyrsiau Cymraeg i Oedolion a Dysgu Gydol Oes
 • Y Ganolfan Chwaraeon (manylion nofio a mynediad AM DDIM i ddosbarthiadau ymarfer corff o 21 – 30 Medi)

 

09.00 – 16.00

Gwasanaeth Gyrfaoedd

Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais.

Dewch i ddarganfod yr holl bethau pwysig sydd angen i chi eu gwneud yn eich blwyddyn gyntaf. Cystadlaethau hwyliog, gwobrau i’w hennill, hunluniau i’w cymryd a nwyddau rhad ac am ddim i’w casglu.

 

08.30 – 22.00

Llyfrgell Hugh Owen

Campws Penglais.

 • Nôl eich Cerdyn Aber (i fyfyrwyr nad ydynt yn byw yn llety’r Brfysgol)
 • Cymorth i roi eich cyfrif e-bost ar waith a chysylltu eich dyfeisiau â rhwydwaith y Brifysgol
 • Llwytho ffoto digidol ar gyfer eich cerdyn Aber a’ch Cofnod Myfyriwr
 • Gwerthu ceblau rhwydwaith
 • Defnyddio adnoddau llyfrgell a chyfrifiaduron

 

10.00 – 17.00

Desg Wybodaeth Undeb y Myfyrwyr

Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais.

Angen prynu Cerdyn Bws neu Gerdyn NUS Extra?

Cwestiwn ynglŷn ag ymuno â chlwb neu gymdeithas chwaraeon, neu am gael gwybodaeth am ddigwyddiadau gyda’r hwyr?

Gall derbynfa Undeb y Myfyrwyr roi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

 

11.30 – 17.30

Gwasanaeth Cwrdd a Chyfarch o faes awyr Birmingham.

Tîm A

Chwiliwch am ein myfyrwyr yn eu crysau-t coch! Mi fyddan nhw ym mhob neuadd, y mannau cyrraedd ac o amgylch y campws.

Os bydd angen cymorth arnoch i ddod o hyd i’ch ystafell neu bydd gennych ymholiadau cyffredinol, gofynwch i’r rhain

Sadwrn 22 Medi

Time

Event

Tan 18.00

 

Casglu Allwedd

Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais.

 

Casglu eich allwedd a’ch Cerdyn Aber (pob myfyriwr sy’n byw yn llety’r Brifysgol).

 

O 18.00 (Ar agor 24 awr)

Casglu Allwedd

Swyddfa Llety, Y Sgubor, Fferm Penglais, SY23 3FH.

 

Casglu eich allwedd a’ch Cerdyn Aber (pob myfyriwr sy’n byw yn llety’r Brifysgol).

 

09.00 – 18.00

Ffair Wybodaeth

Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais.

Galwch i mewn unrhyw bryd i gael gwybodaeth am wasanaethau cymorth y Brifysgol, sy’n cynnwys:

 • Gwybodaeth academaidd
 • Talu ffioedd
 • Iechyd, lles, anabledd, anghenion dysgu penodol
 • Cofrestru â Meddyg Teulu
 • Profiad Myfyrwyr Rhyngwladol
 • Gwaith rhan-amser ac achlysurol, cyfleoedd gwaith eraill a sgiliau
 • Cyrsiau Cymraeg i Oedolion a Dysgu Gydol Oes
 • Y Ganolfan Chwaraeon (manylion nofio a mynediad AM DDIM i ddosbarthiadau ymarfer corff o 21 – 30 Medi)

 

08.30 – 17.00

Llyfrgell Hugh Owen

Campws Penglais.

 • Nôl eich Cerdyn Aber (i fyfyrwyr nad ydynt yn byw yn llety’r Brfysgol)
 • Cymorth i roi eich cyfrif e-bost ar waith a chysylltu eich dyfeisiau â rhwydwaith y Brifysgol
 • Llwytho ffoto digidol ar gyfer eich cerdyn Aber a’ch Cofnod Myfyriwr
 • Gwerthu ceblau rhwydwaith
 • Defnyddio adnoddau llyfrgell a chyfrifiaduron

 

10.00 – 17.00

Desg Wybodaeth Undeb y Myfyrwyr

Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais.

Angen prynu Cerdyn Bws neu Gerdyn NUS Extra?

Cwestiwn ynglŷn ag ymuno â chlwb neu gymdeithas chwaraeon, neu am gael gwybodaeth am ddigwyddiadau gyda’r hwyr?

Gall derbynfa Undeb y Myfyrwyr roi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

 

12.00 – 12.30

13.00 – 13.30

14.00 – 14.30

15.00 – 15.30

Teithiau o amgylch y Llyfrgell

Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais.

Bydd pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn:

 • Eich croesawu i’r llyfrgell a’ch helpu i ffeindio’ch ffordd o amgylch y lle
 • Eich cyflwyno’n gryno i’r adnoddau a’r gwasanaethau yn y llyfrgell
 • Gwneud yn sicr eich bod yn gwybod ble i gael cymorth a chefnogaeth

 

Dylai’r holl fyfyrwyr newydd fynd ar daith ar o leiaf un daith (byddant yn cael eu cynnal trwy gydol yr wythnos).

 

I gael rhagor o fanylion, gan gynnwys y lleoliadau, ewch i: www.aber.ac.uk/cy/is/help/newstudents/welcome/#talks

 

Bydd cyflwyniad i’r llyfrgell a’r adnoddau TG gan eich llyfrgellydd pwnc yn cael ei gynnig yn rhan o raglen yr Wythnos Ymgartrefu yn eich adran academaidd.

Tîm A

Chwiliwch am ein myfyrwyr yn eu crysau-t coch! Mi fyddan nhw ym mhob neuadd, y mannau cyrraedd ac o amgylch y campws.

Os bydd angen cymorth arnoch i ddod o hyd i’ch ystafell neu bydd gennych ymholiadau cyffredinol, gofynwch i’r rhain

Sul 23 Medi

Time

Event

Open 24 hours

 

Casglu Allwedd

Swyddfa Llety, Y Sgubor, Fferm Penglais, SY23 3FH.

 

Casglu eich allwedd a’ch Cerdyn Aber (pob myfyriwr sy’n byw yn llety’r Brifysgol).

 

10.00 – 16.00

Man Gwybodaeth

Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais.

 

Galwch i mewn unrhyw bryd i gael gwybodaeth am y Brifysgol neu gyda unrhyw ymholiad.

 

08.30 – 17.00

Llyfrgell Hugh Owen

Campws Penglais.

 • Nôl eich Cerdyn Aber (i fyfyrwyr nad ydynt yn byw yn llety’r Brfysgol)
 • Cymorth i roi eich cyfrif e-bost ar waith a chysylltu eich dyfeisiau â rhwydwaith y Brifysgol
 • Llwytho ffoto digidol ar gyfer eich cerdyn Aber a’ch Cofnod Myfyriwr
 • Gwerthu ceblau rhwydwaith
 • Defnyddio adnoddau llyfrgell a chyfrifiaduron

 

10.00 – 17.00

Desg Wybodaeth Undeb y Myfyrwyr

Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais.

Angen prynu Cerdyn Bws neu Gerdyn NUS Extra?

Cwestiwn ynglŷn ag ymuno â chlwb neu gymdeithas chwaraeon, neu am gael gwybodaeth am ddigwyddiadau gyda’r hwyr?

Gall derbynfa Undeb y Myfyrwyr roi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

 

10.30

Seremoni i Groesawu Myfyrwyr Rhyngwladol ac Ewropeaidd Newydd

Y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais.

 

Croeso gan yr Is-Ganghellor ac eraill.

Croeso i’r holl fyfyrwyr rhyngwladol newydd, gan gynnwys myfyrwyr Ewropeaidd. Bydd cinio ysgafn a lluniaeth ar gael a theithiau o amgylch tref Aberystwyth.

 

12.00 – 12.30

13.00 – 13.30

14.00 – 14.30

15.00 – 15.30

Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais.

Bydd pob taith yn para hyd at 30 munud ac yn:

 • Eich croesawu i’r llyfrgell a’ch helpu i ffeindio’ch ffordd o amgylch y lle
 • Eich cyflwyno’n gryno i’r adnoddau a’r gwasanaethau yn y llyfrgell
 • Gwneud yn sicr eich bod yn gwybod ble i gael cymorth a chefnogaeth

 

Noder: mae taith 14.00 – 14.30 yn un cyfrwng Cymraeg

 

Dylai’r holl fyfyrwyr newydd fynd ar daith ar o leiaf un daith (byddant yn cael eu cynnal trwy gydol yr wythnos).

 

I gael rhagor o fanylion, gan gynnwys y lleoliadau, ewch i: www.aber.ac.uk/cy/is/help/newstudents/welcome/#talks

 

Bydd cyflwyniad i’r llyfrgell a’r adnoddau TG gan eich llyfrgellydd pwnc yn cael ei gynnig yn rhan o raglen yr Wythnos Ymgartrefu yn eich adran academaidd.

Tîm A

Chwiliwch am ein myfyrwyr yn eu crysau-t coch! Mi fyddan nhw ym mhob neuadd, y mannau cyrraedd ac o amgylch y campws.

Os bydd angen cymorth arnoch i ddod o hyd i’ch ystafell neu bydd gennych ymholiadau cyffredinol, gofynwch i’r rhain