Yr Bwletin Wythnosol

Teclyn i fyfyrwyr a staff y Brifysgol gyfathrebu dros y we yw’r Bwletin Wythnosol. Mae’r system yn cael ei reoli gan y tîm Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus.

I gyflwyno neges i’r Bwletin Wythnosol mewngofnodwch os gwelwch yn dda.

Noder y canlynol:

Hyd y neges

Er mwyn hwylustod, a sicrhau bod negeseuon yn gryno, cyfyngir nifer y llythrennau mewn negeseuon i 300. Gellir defnyddio cysylltiadau gwe i gynnwys gwybodaeth bellach.

Iaith

Dylai'r eitemau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg a'r Saesneg pan yn bosibl. Os nad yw hyn yn bosibl, bydd Uned Gyfieithu’r Brifysgol yn cyfieithu eitemau a gyflwynir yn uniaith.

Rhifynnau

Bydd modd i gyfranwyr ddewis ym  mha un o’r pedwar rhifyn o’r Bwletin Wythnosol sydd ar y gweill y maen nhw’n dymuno i’w heitem ymddangos. Gellir dewis mwy nag un rhifyn os oes angen.

Cadarnhad

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich eitem yn llwyddiannus byddwch yn derbyn e-bost byr i gadarnhau.

Dyddiad Cau

Dyddiad cau ar gyfer eitemau yw 5yh ddydd Llun. Mae’r Bwletin Wythnosol yn cael ei gyhoeddi ddydd Mercher. Mae gwybodaeth a gyflwynir yn yr Bwletin Wythnosol yn cael ei chyhoeddi ar-lein ac yn gyhoeddus. 

Cynnwys eitemau

Dim ond newyddion a gwybodaeth sy’n berthnasol i’r Brifysgol a gyhoeddir. Ni chaniateir cyhoeddi deunyddiau na gwybodaeth sy’n ymwneud â chyrff y tu allan i’r Brifysgol (nad ydynt yn gysylltiedig â’r Brifysgol). Mae golygyddion y bwletin wythnosol yn cadw'r hawl i addasu neu wrthod eitemau.

Gwybodaeth bellach

Am gymorth neu gefnogaeth cysylltwch â'r tîm Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus ar 01970 622946 neu cyfathrebu@aber.ac.uk