Cyfweliadau Cyfryngau

Mae gan Brifysgol Aberystwyth arbenigwyr a all sylwebu ar ddewis helaeth o feysydd a materion. Os ydych chi’n chwilio am academydd er mwyn cael sylwebaeth neu gyfweliad arbenigol, cysylltwch â’r Tîm Cyfathrebu ar 01970 622946 | cyfathrebu@aber.ac.uk.

I ddod o hyd yr holl staff sy'n arbenigo mewn maes penodol, ewch i’r Cyfeiriadur Arbenigedd, sy'n dwyn ynghyd ddoniau a diddordebau staff ymchwil ar draws y Brifysgol.

Rhestrir isod enwau rhai o’r arbenigwyr a all drafod pynciau sy’n cael lle amlwg yn y cyfryngau ar hyn o bryd:

 

Brexit

 

Yr Athro Michael Woods
Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Goblygiadau Brexit i’r Gymru wledig

 

Dr Rhys Dafydd Jones
Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Yr effeithiau ar ymfudwyr Ewropeaidd yng Nghymru

 

Yr Athro Mike Gooding
Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Defnydd cynaliadwy o’r tir; gwella effeithlonrwydd i gyflenwi nwyddau bwyd, manteision amgylcheddol; canolbwyntio ar farchnadoedd – canfod marchnadoedd newydd o gwsmeriaid; systemau cyfredol ar gyfer cnydau/cnydau newydd/da byw

 

Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Amrywiaeth Ieithyddol (pob iaith) a Ieithoedd Lleiafrifol (yn cynnwys y Gymraeg) yn yr UE; Polisïau’r UE ar Ieithoedd; Rhaglenni Diwylliannol yr UE (yn cynnwys Ewrop Greadigol); Cyngor Ewrop – polisi ar ieithoedd lleiafrifol – hapus i siarad yn Gymraeg neu yn Saesneg

 

Dr Warren Dockter
Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Polisi tramor UDA a’r 'berthynas arbennig'

 

Dr Elin Royles
Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Effaith Brexit ar gysylltiadau rhyngwladol Cymru, gan gynnwys cysylltiadau diwylliannol rhyngwladol; agweddau pobl ifanc yng Nghymru at Brexit – hapus i siarad yn Gymraeg neu yn Saesneg


Yr Athro Peter Midmore
Ysgol Fusnes Aberystwyth

Yr effeithiau i economi ffermydd a chefn gwlad

 

Dr Sophie Bennett
Ysgol Fusnes Aberystwyth

Goblygiadau Brexit i’r diwydiannau bwyd a chrefft yng Nghymru

 

Mr Robert Bowen
Ysgol Fusnes Aberystwyth

Goblygiadau Brexit i’r diwydiannau bwyd a chrefft yng Nghymru – hapus i siarad yn Gymraeg neu yn Saesneg

 

Yr Athro Ryszard Piotrowicz
Ysgol y Gyfraith Aberystwyth

Agweddau cyfreithiol, yn enwedig yn gysylltiedig ag ymfudiad, hawliau dynol, a chyfraith ryngwladol

 

Dr Alex Mangold
Adran Ieithoedd Modern

Yr effeithiau ar Astudiaethau Ewropeaidd, Ieithoedd a’r Dyniaethau yn gyffredinol (h.y. Drama, Astudiaethau Saesneg, ac yn y blaen). Perthnasau a chysylltiadau ag Ewrop neu barn pobl y cyfandir am Brexit.

Trump

Llun: Michael Vadon

Yr Athro Richard Beardsworth
Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Arweiniad gwleidyddol, poblyddiaeth, heriau byd-eang

 

Yr Athro Gary Rawnsley
Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Cyfathrebu, y cyfryngau, "cymell tawel/soft power", cyfryngau cymdeithasol, strategaethau ymgyrchu

 

Dr Warren Dockter
Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Polisi Tramor; Polisi Cartref; gwleidyddiaeth plaid yn American a chadw cydbwysedd sefydliadol.

 

Dr Jenny Mathers
Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Y berthynas Trump-Rwsia/Putin; Trump a’r materion ym mholisïau tramor a chartref UDA sy’n effeithio’n arbennig ar fenywod

 

Dr Jan Ruzicka
Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Diogelwch rhyngwladol, arfau niwclear, NATO

 

Dr Jeff Bridoux
Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Polisi tramor UDA a dyfodol trefn wleidyddol y byd; gwleidyddiaeth ddomestig UDA

 

Dr Brieg Powel
Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

Yr Athro Stephen Tooth
Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Y newid yn yr hinsawdd, gwrth-wyddoniaeth/rhethreg wrth-wyddonol

 

Dr Elizabeth Jacobs
Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Llenyddiaeth Fecsicanaidd Americanaidd, h.y. llenyddiaeth a gwleidyddiaeth pobl o dras Fecsicanaidd sy’n byw yn UDA. 

 

Os oes angen unrhyw gymorth, cysylltwch â'r Tîm Cyfathrebu ar 01970 622946 | cyfathrebu@aber.ac.uk.