Digwyddiadau Cymunedol

O weithdai roboteg i gerddoriaeth roc, darlithiau cyhoeddus a sesiynau celf, mae’r Hen Goleg yn cynnal ystod eang o ddigwyddiadau trwy’r flwyddyn. Dyma rai o’r gweithgareddau ar y gweill ar gyfer y misoedd nesaf ond mae’n werth galw nôl gan ein bod yn gyson ychwanegu digwyddiadau newydd.

 

DYDDIAD                              

DIGWYDDIADAU YN YR HEN GOLEG         

2019

6 Chwefror - 29 Mawrth 2019

Oriel: FfotoAber       

Cyfle arall i weld arddangosfa FfotoAber Ffotomarathon 2018.

6 thema, 6 awr, dros 50 o ffotograffwyr rhwng 4 a 80 oed, dros 300 o luniau gwych o Aberystwyth ar ddiwrnod braf nol ym mis Hydref.

Mynediad am ddim, croeso cynnes i bawb

                                                                                                           

6 Chwefror 2019

Seminar: "Beth yw Celf" Mary Lloyd Jones a Paul Joiner      

Ystafell Seddon     

1yp - 2yp

16 Chwefror 2019

Y Selar: Ffair Recordiau         

Ystafell Seddon   

10yb - 4yp

6 Mawrth 2019

Seminar: "Beth yw Celf" Mary Lloyd Jones a Paul Joiner   

Ystafell Seddon

1yp - 2yp

14 Mawrth 2019

Gwobrau Gŵyl Dewi

Hen Goleg

Manylion pellach i'w dilyn

3 Ebrill 2019

Cyngerdd Codi Arian MusicFest                                                                 

Hen Neuadd 

6yh - 9:30yh

4 Ebrill 2019 

Seminar: "Beth yw Celf" Mary Lloyd Jones a Paul Joiner

Ystafell Seddon  

1yp - 2yp

12 Ebrill - 2 Mehefinin 2019

Oriel: Mwydod!

Dydd Llun - Dydd Sadwrn, 10yb - 4yp *

 

Arddangosfa deithiol o Amgueddfa Cymru

Croeso i Mydod! Mae miloedd o wahanol fywdod yn byw dros y byd i gyd, o rai bychan back i rai anferth! Mae sstudio mydod yn ein helpu i ddeall pam eu bod yn bwysig i fywyd y Ddaear. Ymweld â nhw yn yr Oriel i ddysgu mwy am rai o fwydod gwych y blaned!

10 Mai 2019

Dathliad Urddo'r Maer Newydd 

Hen Goleg    

6yh - 8yh

14 Mai 2019

Cyngerdd Codi Arian MusicFest

Hen Neuadd   

6yh - 9:30yh

28 Mehefin 2019

Gwobrau Cyntaf Aber 2019

28 Mehefin 2019 - Hen Goleg

Bydd enwebiadau'n agor yn fuan (Gwanwyn 2019). Os hoffech gael eich diweddaru, gallwch chi ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol, edrychwch ar y wefan neu gofrestru ar ein rhestr bostio.

 

 * Bydd yr Hen Goleg ar gau o Ddydd Gwener y Groglith 19 Ebrill, ailagor ddydd Mercher 24 Ebrill 2019