Digwyddiadau Cymunedol

O weithdai roboteg i gerddoriaeth roc, darlithiau cyhoeddus a sesiynau celf, mae’r Hen Goleg yn cynnal ystod eang o ddigwyddiadau trwy’r flwyddyn. Dyma rai o’r gweithgareddau ar y gweill ar gyfer y misoedd nesaf ond mae’n werth galw nôl gan ein bod yn gyson ychwanegu digwyddiadau newydd.

 

 

DYDDIADAU                               

DIGWYDDIADAU YN YR HEN GOLEG                                                                     

Hydref - Rhagfyr 2018

21 Medi - 16 Rhagfyr 2018

Arddangosfa: Georgie Meadows: Stitched Drawings 

Yr Oriel 

10yb - 4yp, Dydd Llun i Dydd Sadwrn 

 ** Ar gau dydd Mercher 14 a dydd Iau 15 Tachwedd 2018

20 Hydref 2018

Y Selar: Ffair Recordiau


Ystafell Seddon, 10yb - 4yp

 

2 Hydref 2018

Noson Lansiad: PRIS CYDWYBOD T.H. Parry-Williams a Chysgod y Rhyfel Mawr - Bleddyn Owen

Ystafell Seddon

Fe'ch gwahoddir yn gynnes i lansiad. Cyflwyniad i'r gyfrol newydd

7 o'r glosh nos Fercher 24ain o Hydref

Lluniaeth ysgafn wrth gyrraedd

24 Hydref 2018

Darlith Goffa: David Trotter

Ystafell Seddon, 6yh - 9yh

Darlith: 6.30yh; Bydd derbyniad diod o 5.15yp ymlaen ac mae croeso i bawb.

25 Hydref 2018

Sgwrs panel wedi’i drefnu gan CCPR, Tîm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Prifysgol Aberystwyth a’r Rhwydwaith Gwrth-Hiliaeth Gorllewin Cymru.

 

Ystafell Seddon, 6yh - 8yh

 

Ymunwch â ni am sgwrs amserol, bwysig a difyr am gyflwr Mis Hanes Pobol Dduon. Ers ei ddechrau ym Mhrydain yn yr 1980au – ond gyda hanes yn estyn i’r 1920au yn yr UDA – mae Mis Hanes Pobol Dduon wedi tyfu a newid. Yw’r digwyddiad yn cynnig cyfle am weithredau tocynistiadd gan gwmnïau a sefydliadu sydd fel arfer yn parhau i weithio yn erbyn pobl dduon yn strwythurol? Neu yw’r pwyslais o fewn mis penodol yn helpu creu newidiadau bositif trwy weddill y blwyddyn?

 

31 Hydref 2018

Darlith Gyhoeddus: 'Soir heroique': Cerddorion ffoaduriaid Gwlad Belg, yng Nghanolbarth Cymru, yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf
Ystafell Seddon, 5.30yh - 9yh

Mae'r ddarlith hon yn gysylltiedig â'r prosiect a ariennir gan y CDL a'r AU:

Aberystwth a Rhyfel: Profiad, Effaith ac Etifeddiaeth 1914-1919

11 Tachwedd 2018

Sul y Cofio

Hen Goleg, 1yp - 2yp

Gwasanaeth coffa - eleni bydd yn 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.
Yna bydd lluniaeth yn yr Hen Goleg yn dilyn y gwasanaeth yn Eglwys Sant Mihangel.
Gwnewch yn siŵr eich bod o gwmpas yn yr eglwys cyn 11 i sicrhau y gallwn ni gael tawelwch am 11.
Croeso i bawb

17 - 18 Tachwedd 2018

Gwneud llusernau gyda Menter Aberystwyth

Cwad, 10yb - 4yp

Er mwyn paratoi ar gyfer yr orymdaieth cynhelir gweithdai penwythnosol sydd yn agored i bawb ac yn rhad ac am ddim, heb godi tâl ar gyfer mynediad na ddeunyddiau, i alluogi plant ac oedolion i greu eu llusernau o dan hyfforddiant arbenigol. Rydym wedi gweld llawer o sêr, tipyn o longau a sawl dyn eira dros y blynyddoedd! Mae pob llusern wedi'u goleuo â golau  LED. 

24 - 25 Tachwedd 2018

Gwneud llusernau gyda Menter Aberystwyth

Cwad, 10yb - 4yp


 Er mwyn paratoi ar gyfer yr orymdaieth cynhelir gweithdai penwythnosol sydd yn agored i bawb ac yn rhad ac am ddim, heb godi tâl ar gyfer mynediad na ddeunyddiau, i alluogi plant ac oedolion i greu eu llusernau o dan hyfforddiant arbenigol. Rydym wedi gweld llawer o sêr, tipyn o longau a sawl dyn eira dros y blynyddoedd! Mae pob llusern wedi'u goleuo â golau  LED.

30 November 2018

Diwrnod Hawliau Gofalwyr

Hen Goleg, 11yb - 3yp

Bob blwyddyn mae Carers UK yn cynnal Diwrnod Hawliau Gofalwyr i ddod â sefydliadau ledled y DU at ei gilydd i helpu gofalwyr yn eu cymuned leol i wybod eu hawliau a chael gwybod sut i gael y cymorth a'r gefnogaeth y mae ganddynt hawl i'w gael.

 

Eleni, mae Diwrnod Hawliau Gofalwyr ar ddydd Gwener 30 Tachwedd.

 

3 Rhagfyr 2018

Diwrnod Diolch Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Hen Goleg, 10yb - 4yp

Manylion i'w dilyn