Digwyddiadau Cymunedol

O weithdai roboteg i gerddoriaeth roc, darlithiau cyhoeddus a sesiynau celf, mae’r Hen Goleg yn cynnal ystod eang o ddigwyddiadau trwy’r flwyddyn. Dyma rai o’r gweithgareddau ar y gweill ar gyfer y misoedd nesaf ond mae’n werth galw nôl gan ein bod yn gyson ychwanegu digwyddiadau newydd.

 

DYDDIADAU        

DIGWYDDIADAU YN YR HEN GOLEG CHWEFROR 2018

Arddangosfa

 

Wallace: Gŵr Angof Esblygiad?

Yr Oriel

Amserau agor:

10yb – 4yp, Dydd Llun i Ddydd Sadwrn *

 * ar gau Dydd Sadwrn 31 Mawrth 2018

 

7 Chwefror 

Seminar: Pam Celf?

Ystafell Seddon, 1yp - 2yp

Seminarau agored dan arweiniad Mary Lloyd Jones a Paul Joiner

 

8 Chwefror 

Noson Lansiad Arddangosfa

Hen Goleg, 6yh - 9yh

 

15 Chwefror

Gwethdai: Ysgrifennu Creadigol yn Saesneg

Ystafell Ieithoedd Modern, 6yp - 8yp

Creative Writing workshop - Katya Johnson – Rhetoric of the Image: Creative Writing Approaches to the Artistry of Gwen John

16 Chwefror

Y Selar: Gig Cyfraniad Arbennig Gwobrau'r Selar: Heather Jones

Hen Neuadd 7.30yh - 11yh

Noson arbennig i ddathlu gwaith enillydd gwobr Cyfraniad Arbennig Gwobrau'r Selar, Heather Jones. 

Mae Heather wedi bod yn perfformio ar lwyfannau Cymru ers 1964, ac mae union hanner can mlynedd ers iddi ryddhau ei chynnyrch unigol cyntaf, 'Caneuon Heather Jones'. Enillydd teilwng iawn. 

Bydd Alys Williams yn cefnogi ar y noson.

Tocynnau'r gig ar gael i'w harchebu ar-lein nawr - http://www.y-selar.co.uk/gwobraur-…/tocynnau-gwobraur-selar/
Byddan nhw'n cyrraedd y siopau yn fuan hefyd.

17 Chwefror

Y Selar: Ffair Recordiau

Ystafell Seddon, 10yb - 3.30yp

Mae Ffair Recordiau Aberystwyth yn dychwelyd i'r Hen Goleg (Ystafell Seddon) ar 7 Hydref gyda stondinau gwych a thrysorau prin. Dewch i bori, prynu a sgwrsio am gerddoriaeth.
Os am werthu, cysylltwch trwy neges breifat neu ebostio Toni - antoniowain@hotmail.co.uk

Mynediad £1

20 Chwefror

Teithiau Tywys Yn Yr Hen Goleg

Cwad, 2yp – 3yp

‌‌Mae’r Hen Goleg yn adeilad hanesyddol a mawreddog sydd yn ysbrydoli’r dychymyg, gan ei wneud yn leoliad perffaith am daith tywys

21 Chwefror Gweithgareddau Hanner Tymor

Cwad, 10yb – 4yp

Crochenwaith, adeiladu â llaw a defnyddio dail i argraffu.

Bydd yr Hen Goleg yn cynnal sesiynau celf a chrefft i deuluoedd, wedi eu seilio ar them ar arddangosfa sydd yn yr Oriel. Cynhelir y gweithgareddau hyn yn yr Cwad ar lawr gwaelod Hen Goleg. Does dim angen archebu lle dim ond galw heibio rhwng 10yb a 1yp. Bydd digwyddiadau yn rhedeg am 30-45 munud ac yn addas i deuluoedd a phlant o 3 oed a hŷn.

22 Chwefror Gweithgareddau Hanner Tymor

Cwad, 10yb – 4yp

Celf a Chrefft

Bydd yr Hen Goleg yn cynnal sesiynau celf a chrefft i deuluoedd, wedi eu seilio ar them ar arddangosfa sydd yn yr Oriel. Cynhelir y gweithgareddau hyn yn yr Cwad ar lawr gwaelod Hen Goleg. Does dim angen archebu lle dim ond galw heibio rhwng 10yb a 1yp. Bydd digwyddiadau yn rhedeg am 30-45 munud ac yn addas i deuluoedd a phlant o 3 oed a hŷn.