Digwyddiadau Cymunedol

O weithdai roboteg i gerddoriaeth roc, darlithiau cyhoeddus a sesiynau celf, mae’r Hen Goleg yn cynnal ystod eang o ddigwyddiadau trwy’r flwyddyn. Dyma rai o’r gweithgareddau ar y gweill ar gyfer y misoedd nesaf ond mae’n werth galw nôl gan ein bod yn gyson ychwanegu digwyddiadau newydd.

 

DIGWYDDIADAU YN YR HEN GOLEG

 

24 Medi - 20 Rhagfyr 2019

Oriel: Cymru Fyw

Dydd Llun - Dydd Sadwrn, 10yb - 4yp

Arddangosfa newydd i ddatgelu sut mae tirwedd Cymru'n newid.

 

23 & 24 Tachwedd 2019               

Menter Aberystwyth: Creu Llusernau

Hen Goleg, 10yb - 3yp

Gweithdy creu Llusernau rhad ac am ddim i’r cyhoedd!

Dewch i greu llusern ar gyfer ein gorymdaith llysernau blynyddol ar y 30ain o Dachwedd. Mae croeso cynnes i grwpiau, unigolion a phobl o bob oed a gallu. Trefnir gan Menter Aberystwyth.

 

28 - 29 Tachwedd 2019 

Yr Ŵyl - Gŵyl Ein Llais yn y Byd

Hen Goleg

Ymunwch â ni ar gyfer cyfres o sgyrsiau, paneli trafod a pherfformiadau i ddathlu’r Gymraeg fel iaith hyfyw ymhlith teulu ieithoedd y byd fel rhan o Flwyddyn Ryngwladol Ieithoedd Brodorol UNESCO 2019.

Bydd y themâu trafod yn cynnwys y canlynol, gan amlygu profiad o Gymru a gwledydd eraill:

  • dysgu a defnyddio iaith
  • iaith, llên, y celfyddydau a’r cyfryngau
  • polisi a chynllunio iaith

Anelir y digwyddiad at ymarferwyr o sawl maes – o Gymru a thu hwnt.

Caiff y Gymraeg a’r Saesneg ill dwy eu defnyddio yn yr Ŵyl i wahanol raddau.  Os nad ydych yn medru’r Gymraeg a’r Saesneg, gofynnwn i chi nodi hyn wrth gofrestru er mwyn hwyluso trefniadau cyfieithu ar y pryd ar gyfer y gwahanol sesiynau.

Rhaglen yr Ŵyl

Cofrestru

Noder bod yr Hen Goleg yn adeilad rhestredig Gradd 1, ac nid oes lifft.  Os oes gennych chi unrhyw broblem feddygol, anabledd, nam ar eich clyw neu’ch golwg, rhowch wybod i ni wrth gwblhau eich archeb er mwyn i ni wneud unrhyw addasiadau rhesymol.  Mae’n bosib na fydd rhai sesiynau yn hygyrch os na chaiff y manylion llawn eu rhoi wrth archebu.

 

4 Rhagfyr 2019

Pam Celf?

Ystafell Seddon, 1yp - 2yp

Seminar Agored dan arweiniad Mary Lloyd Jones a Paul Joyner

                

19 Rhagfyr 2019

Dathlur Nadolig

Ystafell Seddon, 4yp – 6yp

Mae croeso cynnes i gymuned Aberystwyth ymuno â ni i ddathlu’r Nadolig yn yr Hen Goleg. Dewch â’r teulu cyfan i ddathlu’r ŵyl. Bydd Siôn Corn yn croesawu’r ifancaf yn ein plith ac yn codi arian er cof am Paul James, Elusen y Flwyddyn y Brifysgol ar gyfer 2019-20.

 

20 Rhagfyr 2019

Cylchedau Cerdyn Nadolig Crefftus gyda Clwb Roboteg Aberystwyth

Stiwdio, 3.3yp – 6yp

Galwch heibio i greu cerdyn Nadolig sy'n goleuo.
Addas ar gyfer 5+ oed
£1 y cerdyn, ddarperir yr holl ddeunyddiau byddwch angen, nid oes angen archebu lle

 

Oriau agor Yr Hen Goleg