Digwyddiadau Cymunedol

O weithdai roboteg i gerddoriaeth roc, darlithiau cyhoeddus a sesiynau celf, mae’r Hen Goleg yn cynnal ystod eang o ddigwyddiadau trwy’r flwyddyn. Dyma rai o’r gweithgareddau ar y gweill ar gyfer y misoedd nesaf ond mae’n werth galw nôl gan ein bod yn gyson ychwanegu digwyddiadau newydd.

 

 

DYDDIADAU

 DIGWYDDIADAU YN YR HEN GOLEG MAI/MEHEFIN 2018

21 Gorfennaf i 9 Medi 2018     

Arddangosfa nesaf:Iswlyn Watkin

Yr Oriel

Amserau Agor:

10yb – 4yp, Dydd Llun i Ddydd Gwener *

2 Mai 2018

Seminar: Pam Celf?

Ysafell Seddon, 1yp – 2yp

Mary Lloyd Jones a Paul Joiner

8 Mai 2018

Darlith: Cardiganshire Horticulture Society

Hen Neuadd, 7.30yh – 9yh

We have a Special 50th Anniversary Lecture on 8th May this year,to be held at the Old Hall, Old College, on the seafront at Aberystwyth SY23 2AX.

Entry to hear forensic scientist Prof Wiltshire includes a glass of wine.

11 Mai 2018

Seremoni Agoriad y Maer

Hen Neuadd, 6yh – 8yh.

Gwahoddir pob aelod o'r cyhoedd.

16 Mai 2018

Society of Authors: Aberystwyth - Free event with the Welsh Books Council and Honno

Ystafell Seddon, 2yp - 4.30yp

Join us to hear the Welsh Books Council and Honno for their view on publishing in Wales today.
What is being commissioned, published and distributed?; how does GWales support titles?; and how best to connect with bookshops, festivals and readers?
After the talk there will be a chance to socialise over tea and biscuits with guests including Aberystwyth's creative writing department and students; as well as Society of Authors staff.
See full programme.

SoA member and guest tickets are free for this outreach event, but you must book your place online through Eventbrite. Tea and coffee will be provided.

16 Mai 2018

Cyngerdd: Music Fest Fundraising Concert

Hen Neuadd, 7yh – 9yh

MusicFest offers an amazing opportunity for students to benefit from the festival. To help with the tuition fees a charity was registered in the name of ‘Friends of MusicFest, Aberystwyth’ in 2007. This raises money for bursaries from various trusts and foundations with the help of many generous individuals whose donations are especially important to MusicFest. These funds assist students, which includes many local youngsters, who would otherwise be unable to attend the event which is so advantageous to their musical knowledge and in many cases their future careers.

  

26 Mai 2018

Gŵyl Seiclo Aberystwyth

Hen Goleg, 8yb – 10yp

Dathliad o seiclo yn y Canolbarth, gan gynnwys rasio chwim yng nghanol y dref, beicio mynydd lawr rhiw a reid dorfol Sportif Gorllewin Gwyllt Cymru, ar hyd rhai o ffyrdd gorau Ceredigion.

Mae Gŵyl Seiclo Aberystwyth hefyd yn cynnwys digwyddiadau ymylol trwy gydol yr wythnos, ac wrth gwrs yn dod â holl gyffro rasys seiclo canol y dref ichi trwy dydd a gyda’r nos ar 26 Mai.

Gyda seiclwyr amlwg yn heidio i’r Canolbarth i gymryd rhan, gall ymwelwyr â’r ŵyl wylio’r holl rasio ar y lôn a’r llwybrau, ac mae’n gyfle hefyd ichi fwynhau rhai o ffyrdd cefn godidog Ceredigion ar eich beic eich hun.

2 Mehefin 2018

Aberystwyth 'Light up the Night' walk (cefnogi Tenovus Cancer Care)

Hen Goleg, 6yh

Ar ddydd Sadwrn 2 Mehefin 2018, byddwn yn goleuo'r ffordd ar gyfer cleifion canser a'u hanwyliaid ar draws Aberystwyth, gan ddechrau a gorffen yn yr Hen Goleg hardd ar lan y môr. Bydd y llwybr yn mynd â cherddwyr o'r Hen Goleg ar draws Promenâd Newydd a South Marine Terrace tuag at yr Harbwr, cyn mynd â cherddwyr ar hyd Llwybr Ystwyth i gaeau chwarae Blaendolau ac yn ôl. Mae'r llwybr tua 5.1 milltir, ac yn wastad yn bennaf, felly nid oes rhaid i chi fod o unrhyw lefel ffitrwydd penodol i fwynhau'r daith!