Digwyddiadau Cymunedol

O weithdai roboteg i gerddoriaeth roc, darlithiau cyhoeddus a sesiynau celf, mae’r Hen Goleg yn cynnal ystod eang o ddigwyddiadau trwy’r flwyddyn. Dyma rai o’r gweithgareddau ar y gweill ar gyfer y misoedd nesaf ond mae’n werth galw nôl gan ein bod yn gyson ychwanegu digwyddiadau newydd.

 

DYDDIAD                                   

DIGWYDDIADAU YN YR HEN GOLEG

24 Medi - 20 Rhagfyr 2019

Oriel: Cymru Fyw

Dydd Llun - Dydd Sadwrn, 10yb - 4yp

22 Hydref 2019

Gwobrau Dysgu Gydol Oes a Dysgu Cymraeg Prifysgol Aberystwyth

Hen Neuadd, 12yp - 3yp

Cydnabuwyd llwyddiannau a chyrhaeddiadau myfyrwyr o bob oed ar ystod o gyrsiau dysgu gydol oes yn y seromoni flynyddol.

23 Hydref 2019

Ffair Gyllid CAVO

Hen Neuadd, 10yb - 3yp

Cyllidwyr sy'n mynycchu

  • Cynllun Grantiau Cymunedol Ceredigion
  • Sefydliad Cymunedol Cymru
  • Gronfa Fuddsoddi Eiddo Canol Tref
  • Cynnal y Cardi
  • Cronfa Cymunedol y Loteri Genedlaethol

24 Hydref 2019

‘Bil Deddf yr Undeb gan Grŵp Diwygio’r Cyfansoddiad’

Ystafell Seddon, 6yh - 8yh

 

Mae Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, dan adain WISERD, Prifysgol Aberystwyth yn cyflwyno:

‘Bil Deddf yr Undeb gan Grŵp Diwygio’r Cyfansoddiad’

6.00yh – 8.00yh

Nos Iau 24 Hydref 2019

Ystafell Seddon, yr Hen Goleg, Prifysgol Aberystwyth

Cadeirydd: Emyr Lewis

Siaradwyr: Paul Silk

                  Peter Hain

                  Carwyn Jones

                  Gisela Stuart

Derbyniad am 6.00yh gyda’r cyflwyniadau i gychwyn yn brydlon am 6.20yh.

Mynediad am ddim drwy gofrestru yn unig. Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael.

Am fwy o wybodaeth am Grŵp Diwygio’r Cyfansoddiad ewch i: https://www.constitutionreformgroup.co.uk/

26 Hydref 2019

Y Selar Ffair Recordiau

Ystafell Seddon, 10yb - 3.30.yp

Mae Ffair Recordiau Aberystwyth yn dychwelyd i'r Hen Goleg (Ystafell Seddon) ar 26 Hydref gyda stondinau gwych a thrysorau prin. Dewch i bori, prynu a sgwrsio am gerddoriaeth.
Os am werthu, cysylltwch trwy neges breifat neu ebostio Toni - antoniowain@hotmail.co.uk

26 Hydref 2019

Girlguiding Sir Ceredigion: Te Prynhawn ar Lan y Môr

Hen Neuadd, Hen Goleg

Dewch i ymuno â ni am de, cacen, a sgonau gyda golygfeydd o Fae Ceredigion.

Dim ond £5 y person - Awgrymir archebion

Arian i fynd at anfon merched i wersyll rhyngwladol yr haf nesaf yn Ynys Môn

4 Tachwedd 2019

Darlith Gyhoeddus: Merched y Ganrif: Chwiorydd Davies a'u Cyfraniad at y Celfyddydau ac Addysg yng Nghymru - Dr Jacqueline Jeynes (Saesneg)

Ystafell Seddon 3.30pm - 4.30pm

6 Tachwedd 2019

Seminar: Pam Celf?

Ystafell Seddon, 1yp - 2yp

Seminar Agored dan arweiniad Mary Lloyd Jones a Paul Joyner

6 Tachwedd 2019

Darlith Pantycelyn

Hen Neuadd, 5.30yh - 7yh

Ymunwch â ni am Ddarlith Gyhoeddus gan yr Athro M. Wynn Thomas.

'Heriwr anhepgor, Alwyn D. Rees (1911-1974): Brwydrau iaith a Phrifysgol hanner canrif yn ôl'

Derbyniad am 5.30yh gyda'r ddarlith i ddechrau am 6yh.

Mynediad am ddim drwy gofrestru yn unig. Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael.

8 Tachwedd 2019

Cyngerdd: Bydd Band Arian Aberystwyth a Band Ieuenctid Ysgolion Aberystwyth mewn cyngerdd yn darparu gwledd o gerddoriaeth er eich mwynhad.

Hen Neuadd, 7yh - 9.30yh

Dewch draw i gefnogi ein cerddorion.

Mae hefyd yn gyngerdd ffarwelio, yn anffodus mae'n rhaid i ni ffarwelio â Brendan, Amy a'r babi Aoife wrth iddyn nhw baratoi i symud yn ôl i Ogledd Iwerddon.

Dewch i'n helpu ni i ffarwelio a ffarwelio'n dda.

Bydd tocynnau ar gael gan aelodau Band Arian Aberystwyth:

Oedolion: £8
Consesiwn: £5
Plant: £1

 

23 & 24 Tachwedd 2019

Menter Aberystwyth: Creu Llusernau

Hen Goleg, 10yb - 3yp

Gweithdy creu llusernau rhad ac am ddim i’r cyhoedd!

Sad 16ed Tach 10yb-3yp
Sul 17eg Tach 10yb-3yp
Sad 23ain Tach 10yb-3yp
Sul 24ain Tach 10yb-3yp

Yn yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth

Dewch i greu llusern ar gyfer ein gorymdaith llysernau blynyddol ar y 30ain o Dachwedd. Mae croeso cynnes i grwpiau, unigolion a phobl o bob oed a gallu.

Trefnir gan Menter Aberystwyth.

   

 

 

Oriau agor Yr Hen Goleg