Arddangosfa Archaeopteryx

                                                                                     

ARDDANGOSFA O’R CYFNOD JWRASIG mewn cydweithrediad ag Amgueddfa Cymru yn Yr Hen Goleg 

15 Chwefror – 21 Ebrill 2017

Dydd Llun – Dydd Sadwrn, 10yb – 4yp

Canolbwynt yr arddangosfa fydd yr Archaeopteryx gyda'i adenydd sy’n fetr o led, ei grafangau a’i dannedd miniog.

Mae’n dyddio o'r cyfnod Jwrasig hwyr, tua 150 miliwn o flynyddoedd yn ôl, a chredir taw dyma’r ddolen gyswllt rhwng dinosoriaid a'r aderyn modern.

Bydd yr arddangosfa sydd ar fenthyg o Amgueddfa Cymru, ac a fydd hefydd yn cynnwys ffosilau o gasgliadau'r Brifysgol, ac wedi ei hariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri (CTL), yn agor o'r 14eg o Chwefror tan y 21ain o Ebrill 2017, ac yn cynnwys hanner tymor a gwyliau’r Pasg.

Mae'r Brifysgol hefyd yn gweithio'n agos gydag Amgueddfa Ceredigion i ddarparu sesiynau ‘cyffwrdd â threftadaeth’ ar gyfer teuluoedd.

 

 

Fideo 360⁰ o'r Arddangosfa Archaeopteryx

Digwyddiadau sy’n cefnogi’r arddangosfa:

Mawrth 2017

 

Ebrill 2017

 

Dydd Mercher 5 Ebrill.

6yh - 8yh.

Gweithdy Ysgrifennu Creadigol (gweithdy cyfrwng Saesneg). Rachel Skaggs - Arddangosfa Archaeopteryx - Ffantasi?

 

Dydd Sadwrn 8 Ebrill.

2yp - 4yp.

Gweithdy Ysgrifennu Creadigol (gweithdy cyfrwng Saesneg). Richard Henson.

 

Dydd Llun 10 Ebrill.

1yp - 3yp.

Gweithdy Gwyliau - Modelu mewn Clai. Mewn cydweithrediad â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

 

Dydd Mawrth 11 Ebrill.

1yp - 3yp.

Gweithdy Gwyliau - Modelu mewn Clai. Mewn cydweithrediad â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

 

Dydd Mercher 12 Ebrill.

1yp - 3yp.

Gweithdy Gwyliau - Modelu mewn Clai. Mewn cydweithrediad â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

 

Dydd Iau 13 Ebrill.

10yb - 12yp ac 1yp - 3yp.

Mewn cydweithrediad â Amgueddfa Ceredigion.

Gweithdy Cerfluniau Gwifrau - Dewch i greu eich aderyn cynhanesyddol eich hun â gwifrau – sut beth fydd eich un chi?

 

Lleoliad - Pawb i gwrdd yn Nerbynfa Penglais am 11yb & 3yp.

Bydd Dr Ian Scott, Uwch Ddarlithydd yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn trefnu sesiwn palaeobotanegol yn Nhŷ Gwydr y Gerddi Botaneg, sy’n cynnwys teuluoedd o blanhigion a oedd yn doreithiog yn y cyfnod Jwrasig (sycadau, cnwp-fwsoglau, marchrawn, rhedyn enfawr).

 

Dydd Sadwrn 15 Ebrill.

10yb - 12yp ac 1yp - 3yp.

Mewn cydweithrediad â Amgueddfa Ceredigion.

Creu Trugareddau! Dewch i greu Cwpwrdd Trugareddau bychan wedi’i ysbrydoli gan yr Archaeopteryx rhyfeddol a ffosiliau eraill!

 

Llun y Pasg 17 Ebrill

11yb.

Lleoliad - Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Ffilm: Gogwana (30 munud) PG

Dewch i fwynhau ffilm animeiddiedig am y dyn ogof gwirion a’i deulu mewn ffantasi o’r Oes y Cerrig, a’u hanturiaethau.

Mae’n ffilm o fri sydd wedi ennill sawl gwobr ryngwladol.

Mynediad am ddim drwy docyn - www.llgc.org.uk

 

Dydd Mawrth 18 Ebrill.

10yb -12yp ac 1yp - 3yp.

Gweithdy Gwyliau - Creu bag trwy brintio-sgrîn. Mewn cydweithrediad â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

 

Dydd Mercher 19 Ebrill.

10yb -12yp ac 1yp - 3yp.

Gweithdy Gwyliau - Modelu mewn Clai. Mewn cydweithrediad â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

 

Bydd yr holl weithdai yn cael eu cynnal yn Yr Hen Goleg, oni nodir yn wahanol.

YR HEN GOLEG, Prifysgol Aberystwyth, Stryd y Brenin, Aberystwyth,    SY23 2AX