Mwydod! Y da, y drwg a'r hyll

12 Ebrill – 1 Mehefin 2019 *

Oriel, Hen Goleg

 

Arddangosfa gyffrous i’r teulu cyfan sy’n tyrchu i fyd rhyfeddol mwydod. Cewch weld y byd drwy lygaid mwydyn a darganfod yr amrywiaeth anhygoel o fwydod. Cewch ddarganfod…

 

  • Mega Mwydod – rhai o’r mwydod mwyaf od, fel y rheibiwr esgyrn morfil, sy’n byw ar gyrff morfilod, a chipiwr gwely’r môr, sy’n 3.4m o hyd ac yn gallu torri pysgodyn yn ei hanner!
  • Dewch i ddarganfod yr amrywiaeth enfawr o wahanol fwydod, gyda lluniau hardd a model trawiadol o fwydyn llinynnog coch
  • Ffosil i Ffantasi – gan gynnwys model o’r ffosil gafodd ei enwi ar ôl Lemmy o’r band roc Motörhead, a sawl ffosil o gasgliadau’r Amgueddfa. Gallwch hyd yn oed ddarganfod pa fath o fwydyn fyddech chi yn ein gêm ryngweithiol!
  • Y Mwydy – cyfle i weld y byd drwy lygaid mwydyn. Archwiliwch gynefin y mwydyn a’r anifeiliaid sy’n byw yn y ddaear.

 

Cefnogir yr arddangosfa hon a digwyddiadau cysylltiedig gan Amgueddfa Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

 

* BYDD YR HEN GOLEG AR GAU O DDYDD GWENER Y GROGLITH 19 EBRILL, AILAGOR DDYDD MERCHER 24 EBRILL 2019